Lluniau: Carnifal Tre-biwt // Pictures: Butetown Carnival

  • Cyhoeddwyd
Gwragedd yn dawnsio yng Ngharnifal 1993 // Dancing in 1993
Disgrifiad o’r llun,
Llun o Garnifal 1993. Dechreuodd y carnifal yn y 1960au ond daeth i ben yn 1998, cyn dod nôl yn 2014 // Picture from the 1993 carnival. The carnival was first staged in the 1960s, but came to an end in 1998, before returning in 2014.
Gorymdeithwyr lliwgar // Colourful procession
Disgrifiad o’r llun,
Teimlad o garnifal go iawn yn 1993 // The carnival in full flow in 1993
Disgrifiad o’r llun,
Band dur plant lleol yn 1987 // local steel drums band, 1987
Disgrifiad o’r llun,
Stondinwyr y carnifal yn 1985 // the carnival stands in 1985
Disgrifiad o’r llun,
Un o wisgoedd gwych parêd 1993 // one of the costumes on show in the 1993 parade
Disgrifiad o’r llun,
Bachgen ifanc yn perfformio yn 1989 // a young boy perfoming in 1989
Disgrifiad o’r llun,
Parêd 1992 // The 1992 parade
Disgrifiad o’r llun,
Artist lleol, Benji, yn 1988 // Local artist Benji performing in 1988
Disgrifiad o’r llun,
Plant mewn gwisgoedd lliwgar yn 1990 // Children in colourful costumes in the 1990 parade
Disgrifiad o’r llun,
Rapwyr ifanc lleol yn 1992 // local rappers in 1992
Disgrifiad o’r llun,
Y dorf yn cael eu diddanu yn 1987. Y lluniau i gyd gan Simon Campbell, un o drefnwyr Carnifal Tre-biwt 2014 a gyda chymorth Canolfan Gymunedol Tre-biwt // The crowd being entertained in 1987. All the pictures were from Simon Campbell, one of the organisers of the 2014 Butetown Carnival, withhelp from Butetown Community Centre.