Teulu'n galw ar adeiladwyr i gadw at reolau diogelwch

Cyhoeddwyd
marwolaeth adeiladwr
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Glyndwr Richards ym mis Mehefin 2012

Mae teulu a gollodd eu tad mewn damwain ar safle adeiladu wedi apelio ar adeiladwyr i gadw at reolau iechyd a diogelwch.

Roedd Glyndwr Richards o Lanfyrnach ger Crymych yn dad i bump ac yn dad-cu i ddau.

Bu farw'r gŵr 54 oed wedi i ochrau ffos yr oedd yn gweithio ynddi ddymchwel tra roedd yn gweithio i gwmni Ryan Construction, ar safle Cymdeithas Tai Sir Benfro ym mis Mehefin 2012.

Ddydd Llun, cafodd yr adeiladwr oedd yn gyfrifol am y safle, William Ryan Evans o Drelech, ei garcharu am chwe mis ar ôl pledio'n euog i fethu a diogelu ei ddyletswyddau gofal tuag at Mr Richards.

Anwybyddu rhybuddion

Yn ystod yr achos yn Llys y Gorn Abertawe, clywodd y llys fod Ryan Evans wedi cael o leia ddau rybudd - yn yr wythnosau cyn marwolaeth Mr Richards - nad oedd yna gynhalion i ddal ochrau'r ffosydd ar y safle ym mhentre' Treletert.

Dywedodd merch Mr Richards, Anne Marie Wood, ei bod hi'n anodd clywed am y methiannau hynny yn y llys: "Crac, falle, yw'r gair, a hefyd, trist fod rhywun wedi anwybyddu rhybuddion iechyd a diogelwch, gan ei fod e'n rhywbeth mor fawr yn y maes adeiladu.

"Chi'n gwybod, os byddai'r pethe 'na wedi cael eu gwneud, bydde Dad dal gyda ni heddi... a bydde'r pedair blynedd diwetha wedi bod yn rhai lot hapusach."

Disgrifiad o’r llun,
Byddai Glyndwr Richard yn dal yn fyw heddi, medd ei ferch Anne Marie Wood, petai rheolau diogelwch wedi eu dilyn.

Mae dau o feibion Glyndwr Richards yn gweithio fel adeiladwyr hefyd.

Yn ôl Owain Richards, mae'n glir y byddai ei dad yn dal yn fyw petasai'r rheolau diogelwch wedi eu dilyn: "Os bydde fe wedi dilyn y rheolau, bydde mwy o siawns bod Dad yma heddiw.

"Mae'n drueni bod heddi'n gorfod digwydd, mae'n drueni am y pedair blynedd diwetha.

"Fi'n siwr bod Ryan Evans yn difaru ddim dilyn y rheolau 'na ac os bydde fe wedi, bydde ddim o'r diwrnod ma wedi digwydd, a bydde'r pedair blynedd diwetha ni di bod drwyddo fel teulu a ffrindiau, bydde hwnna ddim wedi digwydd hefyd."

Disgrifiad,
Adroddiad Aled Scourfield, Newyddion 9

Wrth dalu teyrnged i'w thad, dywedodd Anne Marie Wood fod y gefnogaeth mae'r teulu nhw wedi ei gael dros y pedair blynedd diwetha wedi bod yn wych: "Tad ffantastig, allech chi ddim a bod wedi gofyn am well tad. Ffrind arbennig.

"Ma' pawb yn y gymuned yn dweud ei fod e'n ffrind arbennig i bob un, wnaethe fe unrhyw beth drostoch chi. Ffaelu gofyn am well."

"Ma pawb wedi bod yn ffantastig. Ni'n un teulu mawr yng Nghrymych, a mae pawb wedi'n helpu ni."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys wrth y safle