Darganfod carcharor yn farw yn ei gell yn Abertawe

  • Cyhoeddwyd
Carchar Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y carcharor ei ddarganfod yn farw yn ei gell ddydd Sul

Mae carcharor wedi ei ddarganfod yn farw yn ei gell yng Ngharchar Abertawe.

Dywedodd y Gwasanaeth Carchardai fod corff Dean George, oedd yn 40 oed, wedi ei ddarganfod ddydd Sul.

Fe geisiodd staff ei adfywio a chafodd ambiwlans ei alw, ond cofnodwyd ei fod wedi marw am 16:30.

Dywedodd y Gwasanaeth Carchardai y bydd Ombwdsmon Annibynnol y Carchardai a'r Gwasanaeth Prawf yn cynnal ymchwiliad, fel sy'n arferol pan fydd marwolaeth yn y ddalfa.

Gwadu honiadau

Ond mae swyddogion wedi gwadu rhai honiadau yn y cyfryngau sy'n cysylltu'r farwolaeth â'r gwaharddiad ar ysmygu mewn carchardai.

Mae ysmygu wedi'i wahardd yn holl garchardai Cymru - Abertawe, Caerdydd, y Parc a Brynbuga - ers mis Ionawr.

Dywedodd swyddogion nad oedd gwirionedd i honiadau o "aflonyddwch a therfysg" yn Abertawe, a bod awgrymu fel arall yn "hollol anghyfrifol".