Cowbois Rhos Botwnnog i arwain cyngerdd Eisteddfod Môn

  • Cyhoeddwyd
Eisteddfod

Dau frawd o'r band Cowbois Rhos Botwnnog fydd yn gyfrifol am gyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.

Bydd Aled a Dafydd Hughes o Ben Llŷn yn cydweithio gyda thîm o artistiaid a pherfformwyr i baratoi'r cyngerdd, gyda'r pwyslais ar gofio'r dynion ifanc o Gymru aeth i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yn 2017, bydd hi'n ganrif ers Eisteddfod y Gadair Ddu, pan roedd cadair wag ar y llwyfan oherwydd y cafodd y bardd buddugol, Hedd Wyn o Drawsfynydd, ei ladd yn y rhyfel.

Y bardd Guto Dafydd fydd yn cydweithio gyda'r brodyr i ysgrifennu'r geiriau ar gyfer y cyngerdd.

Bydd Paul Mealor, cyfansoddwr sy'n adnabyddus am ei weithiau corawl arobryn hefyd yn rhan o'r cyfanwaith, yn ogystal â'r bardd Grahame Davies a'r cerddor John Quirk.

Disgrifiad o’r llun,
Mae cerflun o Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd

Dywedodd Aled a Dafydd: "Bydd hwn yn brofiad eithriadol o gyffrous i ni, nid yn unig fel cerddorion ond hefyd fel Cymry sydd wedi gwybod am hanes Hedd Wyn a'r Gadair Ddu ers pan oeddem yn blant.

"Mae cael y cyfle i greu cyfanwaith yn seiliedig ar y Rhyfel Byd Cyntaf a chyda Hedd Wyn fel ysbrydoliaeth yn anrhydedd ac yn her, ond mae'n brofiad rydym am ei fwynhau.

Gweithdai i'r gymuned

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y bardd Guto Dafydd hefyd yn cydweithio gyda'r brodyr

"Bydd y prosiect yn gyfle i ni arbrofi gyda chymaint o arddulliau cerddorol gwahanol, ac mae hyn yn rhywbeth sy'n apelio atom yn fawr.

"Bydd yn brofiad newydd a chyffrous i gydweithio gyda'r tîm i dynnu popeth ynghyd, gweithio gyda cherddorfa broffesiynol, a chreu cyfanwaith a fydd, gobeithio, yn goffhad teilwng ar lwyfan yr Eisteddfod."

Bydd gweithdai hefyd yn cael eu cynnal ar draws siroedd Ynys Môn a Gwynedd ar gyfer pobl leol o bob oedran, a'r bwriad yw casglu straeon ac atgofion lleol fydd yn helpu'r rhai fydd yn creu'r cyngerdd.

Yn ogystal â'r cyngerdd a'r gweithdai, dyma hefyd yn ôl yr Eisteddfod fydd prosiect côr yr Eisteddfod ar gyfer 2016-17.