Ymarfer ar gyfer llifogydd yn y de

Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaethau brys wedi bod yn cymryd rhan mewn ymarferiad mawr i geisio paratoi at lifogydd difrifol yn y de ddwyrain.

Mae ymarfer 'Polygon' yn gosod gwahanol senarios - gan gynnwys pobl yn gaeth mewn cartrefi yng Nghaerdydd a phryderon am lefelau dŵr uchel yn argae Pontsticill, uwchben Merthyr Tudful.

Yn ogystal â chriwiau tân ac achub, mae'r heddlu, bad achub, criwiau ambiwlans, timau achub mynydd a'r RSPCA wedi bod yn cymryd rhan.

Fe ddechreuodd yr ymarferion nos Fawrth.

Ffynhonnell y llun, Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau'r Gwasanaeth Ambiwlans wrth eu gwaith fel rhan o'r ymarferiad.

15 o sefydliadau

Mae'r ymarferiad wedi ei gynllunio gan 15 o sefydliadau sy'n ffurfio'r Grŵp Gwasanaethau Brys ar y Cyd (JESG).

Mae'r ymarferion wedi bod yn digwydd ar draws Casnewydd, Caerdydd, Llynnoedd Cosmeston ym Mro Morgannwg ac Afon Ogwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr, er mwyn profi'r ymateb pe bai argyfwng yn taro'r ardal.

Roedd senarios eraill yn cynnwys adroddiadau o garafán dan ddŵr a pherson ar gefn ceffyl yn gaeth mewn tywod mwdlyd gyda'r llanw yn dod i mewn.

Roedd y timau argyfwng yn cael eu profi fel pe bai'r digwyddiadau yn digwydd mewn tywydd eithafol ym mis Tachwedd.

Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd yn Nhreganna, Caerdydd yn 1979, cyn i forglawdd y Bae gael ei adeiladu

Yn ystod gaeaf 1979, cafodd 3,000 o gartrefi eu taro gan lifogydd, a chafodd cannoedd o bobl eu symud o ardaloedd Glan yr Afon a Threganna yng Nghaerdydd ar ôl i Afon Taf orlifo.

Mae'r ddinas wedi gwario £3m ar amddiffynfeydd llifogydd ers hynny, ac fe gafodd morglawdd ei adeiladu 20 mlynedd yn ddiweddarach.

Ar hyn o bryd, mae ychydig dros 5,000 o gartrefi yn y ddinas yn cael eu hystyried i fod mewn perygl o lifogydd.