BBC Cymru Fyw

Ymarfer ar gyfer llifogydd yn y de

Published

Mae'r gwasanaethau brys wedi bod yn cymryd rhan mewn ymarferiad mawr i geisio paratoi at lifogydd difrifol yn y de ddwyrain.

Mae ymarfer 'Polygon' yn gosod gwahanol senarios - gan gynnwys pobl yn gaeth mewn cartrefi yng Nghaerdydd a phryderon am lefelau dŵr uchel yn argae Pontsticill, uwchben Merthyr Tudful.

Yn ogystal â chriwiau tân ac achub, mae'r heddlu, bad achub, criwiau ambiwlans, timau achub mynydd a'r RSPCA wedi bod yn cymryd rhan.

Fe ddechreuodd yr ymarferion nos Fawrth.

image copyrightYmddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
image captionAelodau'r Gwasanaeth Ambiwlans wrth eu gwaith fel rhan o'r ymarferiad.

15 o sefydliadau

Mae'r ymarferiad wedi ei gynllunio gan 15 o sefydliadau sy'n ffurfio'r Grŵp Gwasanaethau Brys ar y Cyd (JESG).

Mae'r ymarferion wedi bod yn digwydd ar draws Casnewydd, Caerdydd, Llynnoedd Cosmeston ym Mro Morgannwg ac Afon Ogwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr, er mwyn profi'r ymateb pe bai argyfwng yn taro'r ardal.

Roedd senarios eraill yn cynnwys adroddiadau o garafán dan ddŵr a pherson ar gefn ceffyl yn gaeth mewn tywod mwdlyd gyda'r llanw yn dod i mewn.

Roedd y timau argyfwng yn cael eu profi fel pe bai'r digwyddiadau yn digwydd mewn tywydd eithafol ym mis Tachwedd.

image captionLlifogydd yn Nhreganna, Caerdydd yn 1979, cyn i forglawdd y Bae gael ei adeiladu

Yn ystod gaeaf 1979, cafodd 3,000 o gartrefi eu taro gan lifogydd, a chafodd cannoedd o bobl eu symud o ardaloedd Glan yr Afon a Threganna yng Nghaerdydd ar ôl i Afon Taf orlifo.

Mae'r ddinas wedi gwario £3m ar amddiffynfeydd llifogydd ers hynny, ac fe gafodd morglawdd ei adeiladu 20 mlynedd yn ddiweddarach.

Ar hyn o bryd, mae ychydig dros 5,000 o gartrefi yn y ddinas yn cael eu hystyried i fod mewn perygl o lifogydd.