Llwyddiant ardal fenter yn dibynnu ar ddur

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Portstudiophotography

Mae'r dyn sy'n arwain Ardal Fenter Glannau Port Talbot yn dweud ei fod yn credu bod ei lwyddiant yn dibynnu ar ddyfodol y gwaith dur.

Dywedodd Roger Maggs wrth BBC Cymru y bydd yr ardal fenter newydd yn wych os oes modd rhoi'r gwaith dur yn ôl ar ei draed.

Dywedodd Mr Maggs: "Mae'r gêm wedi newid. Pan gafodd y syniad {am yr ardal fenter} ei grybwyll gyntaf doedd neb wedi rhagweld erchyllter heddiw."

Roedd y cyn-ddyn busnes a gafodd ei eni a'i fagu yn y de yn cyfeirio at benderfyniad Tata Steel i werthu eu holl ffatrïoedd yn y DU, gan gynnwys yr un fwyaf ym Mhort Talbot.

Cafodd Ardal Fenter y Glannau ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth gyda'r nod o gynorthwyo twf economaidd yn yr ardal yn dilyn penderfyniad blaenorol Tata i ddiosg dros 700 o swyddi ar ddechrau'r flwyddyn.

Yn wreiddiol roedd yr ardal i fod i gynnwys Parc Ynni Baglan, Glannau Port Talbot a Stad Ddiwydiannol Baglan. Ers hynny cafodd ei hymestyn i gynnwys y gwaith dur.

Mae statws ardal fenter yn cynnig manteision ariannol i gwmnïau sydd ynddi, gan gynnwys gwell cyfraddau trethi busnes.

Mae Roger Maggs hefyd yn credu bod y sefyllfa sy'n wynebu gwaith dur Port Talbot yn gyfle i'r dref fod yn arwain y byd mewn un ffordd.

Wrth ddisgrifio dadeni posib i'r ffatri, dywedodd Mr Maggs: "Gyda'r bobl iawn a'r arian iawn - ac mae'n mynd i gymryd lot o arian - fe allwch chi greu dyfodol gwahanol... dyfodol cyffrous.

"Oes yna ffordd o ddenu arian, ac i bobl wedyn fod yn arwain y byd mewn ffordd wahanol? Wedi'r cyfan, beth sydd yna i'w golli?"

Straeon perthnasol