BBC Cymru Fyw

Llwyddiant ardal fenter yn dibynnu ar ddur

Published
image copyrightPortstudiophotography
Mae'r dyn sy'n arwain Ardal Fenter Glannau Port Talbot yn dweud ei fod yn credu bod ei lwyddiant yn dibynnu ar ddyfodol y gwaith dur.
Dywedodd Roger Maggs wrth BBC Cymru y bydd yr ardal fenter newydd yn wych os oes modd rhoi'r gwaith dur yn ôl ar ei draed.
Dywedodd Mr Maggs: "Mae'r gêm wedi newid. Pan gafodd y syniad {am yr ardal fenter} ei grybwyll gyntaf doedd neb wedi rhagweld erchyllter heddiw."
Roedd y cyn-ddyn busnes a gafodd ei eni a'i fagu yn y de yn cyfeirio at benderfyniad Tata Steel i werthu eu holl ffatrïoedd yn y DU, gan gynnwys yr un fwyaf ym Mhort Talbot.
Cafodd ym mis Mawrth gyda'r nod o gynorthwyo twf economaidd yn yr ardal yn dilyn penderfyniad blaenorol Tata i ddiosg dros 700 o swyddi ar ddechrau'r flwyddyn.
Yn wreiddiol roedd yr ardal i fod i gynnwys Parc Ynni Baglan, Glannau Port Talbot a Stad Ddiwydiannol Baglan. Ers hynny cafodd ei hymestyn i gynnwys y gwaith dur.
Mae statws ardal fenter yn cynnig manteision ariannol i gwmnïau sydd ynddi, gan gynnwys gwell cyfraddau trethi busnes.
Mae Roger Maggs hefyd yn credu bod y sefyllfa sy'n wynebu gwaith dur Port Talbot yn gyfle i'r dref fod yn arwain y byd mewn un ffordd.
Wrth ddisgrifio dadeni posib i'r ffatri, dywedodd Mr Maggs: "Gyda'r bobl iawn a'r arian iawn - ac mae'n mynd i gymryd lot o arian - fe allwch chi greu dyfodol gwahanol... dyfodol cyffrous.
"Oes yna ffordd o ddenu arian, ac i bobl wedyn fod yn arwain y byd mewn ffordd wahanol? Wedi'r cyfan, beth sydd yna i'w golli?"

Straeon perthnasol

  • Creu Ardal Fenter ym Mhort Talbot