Maniffesto Dem Rhydd yn addo 'Cymru sy'n gweithio i chi'

  • Cyhoeddwyd
Kirsty Williams
Disgrifiad o’r llun,
Bu Kirsty Williams yn lansio'r ddogfen mewn meddygfa ym Mhenarth

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi addo creu "Cymru sy'n gweithio i chi", wrth iddyn nhw lansio eu maniffesto ar gyfer etholiad y Cynulliad.

Fe wnaeth yr arweinydd Kirsty Williams lansio'r ddogfen, sy'n amlinellu blaenoriaethau'r blaid ar gyfer y tymor nesaf yn y Cynulliad, mewn meddygfa ym Mhenarth ddydd Iau.

Dywedodd Ms Williams: "Mae pobl eisiau ysgolion da, ysbytai da ac economi fywiog."

Mae'r blaid yn addo mwy o nyrsys mewn ysbytai a dosbarthiadau llai mewn ysgolion, ymysg cynlluniau eraill.

"Wedi 17 mlynedd o ddatganoli, mae'n rhaid i ni greu Cymru sy'n gweithio i bawb a llywodraeth sy'n cael y pethau syml yn gywir," meddai Ms Williams.

"Rydyn ni wedi bod yn gwrando'n astud ar bobl Cymru, am sut y maen nhw'n teimlo am sut mae Llywodraeth Cymru yn perfformio, ac mae llawer o rwystredigaeth nad yw datganoli wedi cyflawni'r hyn oedd yn cael ei addo."

Disgrifiad,

Maniffesto Mewn Munud: Y Democratiaid Rhyddfrydol

Polisïau

Mae polisïau pwysig eu maniffesto yn cynnwys:

  • Mwy o nyrsys ar wardiau ysbytai;
  • Cael llai o blant i bob dosbarth babanod
  • Adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy dros bum mlynedd
  • Creu 'gweinyddiaeth busnesau bach' yn cynnig cyngor annibynnol

Dywedodd y blaid y byddai'n gwario £42m dros bum mlynedd yn sicrhau nad yw dosbarthiadau mewn ysgolion babanod â mwy na 25 o ddisgyblion "i roi amser i athrawon i ganolbwyntio ar anghenion pob plentyn yn unigol".

Maen nhw hefyd yn addo "adeiladu" ar fesur, gafodd ei gyflwyno gan Ms Williams a'i basio gan ACau ym mis Chwefror, i sicrhau bod gan ysbytai Cymru ddigon o nyrsys ar gael.

Byddai'r blaid yn cael gwared ar gymhorthdal ffioedd myfyrwyr, gyda myfyrwyr o Gymru yn derbyn grant cefnogol o £2,500 y flwyddyn.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn amddiffyn pum sedd yn y Senedd.