Cynnal Eisteddfod 2018 'heb faes traddodiadol'?

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n bosib na fydd yna faes traddodiadol ar gyfer yr Eisteddfod yng Nghaerdydd

Gallai'r Eisteddfod Genedlaethol yn 2018 gael ei chynnal ym Mae Caerdydd heb y Maes traddodiadol.

Os bydd y cynllun yn mynd yn ei flaen mae BBC Cymru yn deall na fydd y Brifwyl yn cael ffens o'i amgylch nag yn codi tâl am fynediad.

Mae'r trefnwyr yn gobeithio defnyddio adeiladau fel Canolfan Mileniwm Cymru, yn hytrach na phafiliynau dros dro a phebyll mawr, i gynnal y cystadlaethau a digwyddiadau.

Bob haf mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn teithio i leoliad gwahanol yng Nghymru, gydag adeiladau dros dro yn gartref i'r digwyddiadau, siopau a theatrau ar gyfer yr ŵyl.

Mae Bae Caerdydd yn un o nifer fach o safleoedd i gyrraedd y rhestr fer, gyda phenderfyniad terfynol i ddod dros y penwythnos.

Cyfarfod i drafod

Hefyd dan ystyriaeth mae cynnal Maes traddodiadol ar gaeau chwarae ym Mhontcanna, sef lleoliad ymweliad diwethaf y Brifwyl i'r brifddinas yn 2008.

Bydd Cyngor yr Eisteddfod yn cyfarfod yn Aberystwyth ddydd Sadwrn i benderfynu ar leoliad terfynol y digwyddiad yn 2018.

Disgrifiad,
Dywedodd y cyn Archdderwydd T James Jones fod cyfle i wneud rhywbeth gwahanol gyda'r Maes

Mewn cyfweliad y llynedd, datgelodd prif weithredwr yr Eisteddfod Elfed Roberts ei fod yn gobeithio cynnal y Brifwyl yng Nghaerdydd heb faes traddodiadol.

Mae'r trefnwyr yn gobeithio y byddai diffyg ffens yn 2018 yn denu fwy o ymwelwyr, gan gynnwys rhai fydd yn profi'r Eisteddfod am y tro cyntaf.

Ond bydd angen pwyso a mesur unrhyw arbedion sy'n deillio o'r penderfyniad i ddefnyddio adeiladau parhaol gyda'r colledion a ddaw drwy beidio codi tâl am fynediad.

'Falch'

Disgrifiad o’r llun,
Seremoni cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd 2008

Dywedodd y cyn Archdderwydd T James Jones fod Caerdydd yn cynnig y cyfle i wneud rhywbeth gwahanol o safbwynt y Maes.

"Dwi'n falch bod yr Eisteddfod yn ystyried dod a'r Steddfod i Gaerdydd a'i hagor i Gaerdydd ac i bobl nad sy'n arfer a'r 'Steddfod.

"Wi'n gweld y gallai bod yn digwydd er enghraifft, mae'r castell ar agor i ni, ac mae'r strydoedd yn rhydd o draffig i ni nawr bob cam i'r hen lyfrgell lle mae'r ganolfan Gymraeg newydd, a gyferbyn a'r llyfrgell mae Neuadd Dewi Sant gallai hwn fod yn Faes i'r Eisteddfod."