BBC Cymru Fyw

£2m i Gyngor Ynys Môn adfer Neuadd y Farchnad Caergybi

Published
image copyrightCyngor Sir Ynys Mon
Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi cael ychydig dros £2m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i adfer Neuadd y Farchnad Caergybi.
O dan y cynlluniau, bydd tu mewn yr adeilad yn cael ei adnewyddu tra bydd y tu allan yn cael ei atgyweirio, gan greu defnydd tymor hir a chynaliadwy i'r adeilad.
Mae cyflwr y neuadd - sydd wedi bod yn wag am 10 mlynedd - wedi dirywio dros y blynyddoedd.
Dywedodd y cyngor y bydd y prosiect newydd yn sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r adeilad, ac yn parchu ac yn dathlu treftadaeth Neuadd y Farchnad.
image copyrightHeadland Design Associates
image captionCynllun o'r tu fewn i Neuadd y Farchnad, Caergybi
Bydd yn rhoi cartref newydd i Lyfrgell Caergybi a chasgliadau hanes lleol yr ynys, ac yn darparu arddangosfeydd sy'n dehongli stori Caergybi gyda chyfleoedd am leoedd newydd i ddysgu, hyfforddiant, gofod gweithgareddau cymunedol a siop goffi.
Dywedodd Prif Weithredwr Cynorthwyol Cyngor Môn, Annwen Morgan: "Rydym wrth ein boddau gyda chyhoeddiad Cronfa Dreftadaeth y Loteri.
"Mae heddiw'n nodi cam hynod o gadarnhaol a phwysig wrth i ni wireddu ein dyheadau i ddod â bywyd yn ôl i'r Neuadd y Farchnad Fictoraidd ac iddi gyflawni ei photensial fel gofod dinesig unwaith eto ac adrodd ei hanes rhyfeddol wrth y gymuned leol ac ymwelwyr."
"Ynghyd â'r cadarnhad diweddar gan Lywodraeth Cymru y bydd yn rhoi cymorth tuag at y datblygiad, trwy ei rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, mae'r cyhoeddiad hwn yn cynrychioli cyflawniad aruthrol i'r Cyngor Sir."