Defnydd 'uchaf erioed' o fanciau bwyd, yn ôl elusen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r defnydd sy'n cael ei wneud o fanciau bwyd yng Nghymru yn "parhau ar ei lefel uchaf erioed", er gwaethaf gostyngiad bychan, yn ôl un elusen.

Cafodd 85,656 o becynnau bywyd am dridiau eu rhoi ym mlwyddyn ariannol 2015/16 o'i gymharu â 85,875 y flwyddyn flaenorol, meddai Ymddiriedolaeth Trussell.

Dywedodd mai'r newidiadau a'r oedi wrth dalu budd-daliadau oedd y rheswm mwyaf am y galw ac yn gyfrifol am 43% o'r ceisiadau.

Dywedodd Tony Graham, rheolwr Cymru o'r Ymddiriedolaeth: "Mae 85,000 o fagiau bwyd tridiau sy'n cael eu rhoi yn 85,000 yn ormod."

Yn ôl ffigyrau roedd 31,267 o'r pecynnau yn mynd i blant.

Dywedodd llefarydd ar ran yr elusen nad yw'n bosib rhoi'r union ffigwr ar gyfer pobl sydd wedi derbyn cymorth oherwydd bod rhai yn ymweld fwy nag unwaith.

"Mae prinder bwyd ac effeithiau llwgu yn bethau sy'n parhau i effeithio ar bobl y wlad hon," meddai Mr Graham.

Pecynnau bywyd gafodd eu rhoi yng Nghymru: 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016

Abertawe - 4,795

Blaenau Gwent - 3,578

Bro Morgannwg - 3,200

Caerdydd - 12,078

Caerffili - 5,601

Casnewydd - 2,416

Castell-nedd Port Talbot - 4,088

Ceredigion - 1,326

Conwy - 918

Gwynedd - 2,463

Merthyr - 3,781

Pen-y-bont ar Ogwr - 5,336

Powys - 2,004

Sir Benfro -1,302

Sir Ddinbych - 1,133

Sir Fynwy 2,916

Sir Gaerfyrddin - 6,315

Sir Y Flint 5,766

Rhondda Cynon Taf - 5,345

Torfaen - 5,266

Wrecsam - 4,743

Ynys Môn - 1,256

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol