Gadael yr UE: 'Miloedd' ar gael i'w wario yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Liam Fox y byddai gadael yr UE yn hwb i'r diwydiant dur

Dylai pobl Cymru bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd fel bod "miloedd o bunnau" yn gallu cael eu gwario ar wasanaethau cyhoeddus yma, meddai ymgyrch Vote Leave.

Mae'r mudiad swyddogol sy'n ymgyrchu i Brydain adael yr UE yn lansio ei hymgyrch yn ffurfiol ddydd Sadwrn.

Bydd refferendwm yn cael ei gynnal ar 23 Mehefin ac fe fydd pleidleiswyr yn penderfynu a ddylai Prydain adael neu barhau yn rhan o'r undeb 28 gwlad.

Mae'r cyn-Ysgrifennydd Amddiffyn, Liam Fox, yn un o ymgyrchwyr Vote Leave ac yn dweud y byddai gadael yr UE yn golygu y byddai Prydain yn arbed £350m yr wythnos - arian allai gael ei ddefnyddio ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru a gwasanaethau eraill.

Dywedodd hefyd y gallai'r diwydiant dur elwa os bydd Prydain yn dewis gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r ffigwr £350m wedi ei herio gan ymgyrchwyr sydd eisiau aros yn rhan o'r undeb.

Dywed Cymru'n Gryfach yn Ewrop, yr ymgyrchwyr swyddogol ar gyfer y ddadl dros aros o fewn yr UE, bod honiadau Dr Fox yn afrealistig.

'Arian ni'

Dywedodd Dr Fox: "Byddai gadael yr UE a chymryd rheolaeth eto o'n materion ein hunain yn hwb mawr i wasanaethau cyhoeddus Cymru, gyda mwy o arian ar gael i ysbytai, ysgolion a gwasanaethau lleol.

"Mae'r rhai sydd yn ymwneud â'r ochr arall yn dweud y bydden ni yn waeth yn ariannol os bydden ni yn gadael yr UE. Ond does yna ddim ffasiwn beth ag arian UE - ein harian ni ydy o.

"Yn hytrach na rhoi £350m yr wythnos i Frwsel dylen ni fod yn gwario'r arian ar flaenoriaethau lleol fel y GIG yng Nghymru, sydd wedi wynebu toriadau o filiwn o bunnoedd gan Lywodraeth Llafur Cymru ers 2011.

"Dyna pam mae'n rhaid i ni gipio'r cyfle yma i gymryd rheolaeth o'n tynged ein hunain ac ein bod ni yn gwneud penderfyniadau ein hunain."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Geraint Talfan Davies bod Vote Leave yn bod yn "afrealistig"

Elwa

Ond mae Geraint Talfan Davies, cadeirydd bwrdd cynghori Cymru'n Gryfach yn Ewrop yn dweud bod Dr Fox wedi dadlau yn erbyn cynyddu gwariant iechyd pan oedd o yn Ysgrifennydd Gwladol iechyd yn Lloegr.

"Mae Cymru'n Gryfach yn Ewrop wedi bod yn glir bod mynediad i farchnad unigol, cefnogaeth i brentisiaethau a'r gallu i ddefnyddio mesurau fel gwarant arestio Ewrop yn ein gwneud ni'n gryfach ac yn saffach," meddai.

"Dydyn ni ddim wedi gweld yr eglurder yma gan Vote Leave. Mae'n bryd iddyn nhw roi'r gorau i'w hymgyrch o dwyll a chyfaddef y gost gudd o adael yr undeb.

"Y gwir yw, os ydyn ni yn sôn am yr economi, y gwasanaeth iechyd, twristiaeth neu ddur mae Vote Leave yn bod yn afrealistig. Dyw pobl Cymru ddim yn mynd i gredu nhw.

"Mae ein busnesau, ein pobl sydd mewn gwaith, ein ffermwyr, ein myfyrwyr ac ein prentisiaid i gyd yn gwybod bod Cymru yn elwa o fuddsoddiad Ewropeaidd. Dydyn nhw ddim eisiau colli'r buddiannau yma ar draul addewidion amheus."

Fe lansiodd Cymru'n Gryfach yn Ewrop ei hymgyrch nhw fis diwethaf.