Gyrwyr tacsi Caerdydd i streicio dros y penwythnos

Cyhoeddwyd

Bydd gyrwyr tacsi Caerdydd yn mynd ar streic y penwythnos yma am eu bod yn "rhwystredig" am y ffordd y mae'r cyngor yn delio â chwynion yn eu herbyn.

Bydd y streic, sydd wedi ei drefnu gan Gymdeithas Cerbydau Hacni Caerdydd, yn cael ei gynnal rhwng 00:00 a 02:00 fore Sadwrn a Sul.

Dywedodd Cyngor Caerdydd ei fod yn annog "pob gyrrwr i ddeall a dilyn amgylchiadau eu trwydded".

Daw wedi i'r cyngor ddechrau cosbi gyrwyr yn dilyn adroddiadau eu bod wedi bod yn gwrthod tripiau byr.

Roedd y cyngor wedi annog y cyhoedd i wneud cofnod o'r cerbydau neu'r gyrwyr oedd yn gwrthod.

'Wedi'n siomi'

Ond mae pennaeth Cymdeithas Cerbydau Hacni Caerdydd, Mathab Khan yn dweud bod cyngor yr awdurdod wedi "dechrau arwain at gamdriniaeth" o'r gyrwyr.

"Mae e wedi bod yn niweidiol iawn i'r busnes tacsi," meddai.

"Rydyn ni wedi'n siomi ac nid ydyn ni'n gallu fforddio streicio, ond dyma'r unig ffordd y gallwn ni leisio ein dig."

Dywedodd hefyd bod pryder am y ffordd y mae trwyddedau rhai gyrwyr wedi cael eu gwahardd.

"Os yw gyrrwr yn troseddu, dylen nhw gael eu herlyn yn y llys, nid gan gynghorwyr," meddai.

Dywedodd y cyngor ei fod "wedi gwneud yr amgylchiadau y gall gyrrwr wrthod rhywun yn glir iawn".

Ychwanegodd: "Mae'r cyngor yn annog gyrwyr i ddeall a dilyn amgylchiadau eu trwydded, yn hytrach na streicio, neu wynebu'r posibilrwydd o gael eu herlyn am dorri'r gyfraith."