Y Cofi, y ciw a'r Roced

Cyhoeddwyd

Bydd Pencampwriaeth Snwcer y Byd yn dechrau ar 16 Ebrill. Ronnie O'Sullivan, un o'r chwaraewyr mwyaf talentog yn hanes y gamp, yw'r ffefryn i gipio'r tlws unwaith eto eleni. Mae'n anodd iawn i'w guro pan mae ar ei orau, ond dyna'n union wnaeth un chwaraewr amatur o Gaernarfon y llynedd.

Ar ddiwrnod ei benblwydd yn 44 oed ar 14 Hydref, aeth Peter Roscoe i noson arddangos snwcer ym Miwmares ar Ynys Môn. Y prif atyniad oedd y Roced ei hun, Ronnie O'Sullivan, sydd wedi bod yn bencampwr y byd pum gwaith.

Chwaraeodd wyth ffrâm yn erbyn aelodau'r cyhoedd, a oedd naill ai wedi talu am y cyfle i gymryd rhan, neu wedi cael gwahoddiad. Yn eu mysg roedd Pete a'r cyn-chwaraewr pêl-droed, Owain Tudur-Jones.

"Oedd hi'n grêt o noson," meddai Pete, sy'n gweithio i gwmni dringo DMM yn Llanberis. "Nath o chwara' wyth ffrâm ar y noson a churo saith, a sgorio pump toriad o gant ar y ffor'!

"Nath o neud taith o Brydain i gyd a dwi'n meddwl mai dim ond dwy ffrâm nath o golli - a un o heiny yn erbyn fi!"

Ffynhonnell y llun, Twitter/@OwainTJones17
Disgrifiad o’r llun,
Bu Owain Tudur-Jones ar y blaen am ychydig funudau hefyd

Cafodd ei fab 11 oed, Jac - sydd yn chwarae golff i Gymru - y cyfle i herio "Rocket Ronnie" ar y noson honno hefyd. Ond mae Pete, sydd â handicap 5 ei hun ac sy'n hyfforddi plant ifanc yng Nghlwb Golff Caernarfon, yn awyddus i'w fab lynnu at un gamp.

"Dwi'n trio ei gael o i beidio chwara' snwcer achos dwi 'di gwario gymaint o amser mewn snooker halls a dydi o ddim yn iach iawn! Ond mae o'n cael ei dynnu at y gêm," meddai.

"Dydi hi ddim yn hawdd o gwbl i chwarae yn yr ardal yma. Dydi'r infrastructure ddim yna yng Nghymru, er dydi o ddim mor ddrwg yn y de. Mae o'n wbath fwy cymunedol yn fan'na."

Diffyg apêl

Er mai dim ond chwarae'n achlysurol i glwb snwcer Llanrug mae Pete erbyn hyn, mae ganddo bedigri go dda.

Ar un adeg roedd yn rhif 113 ar restr detholion chwaraewyr snwcer y byd, ac yn 2005 fe dreuliodd flwyddyn ar y daith broffesiynol, er gwaetha'r ffaith fod ganddo swydd llawn-amser.

Roedd yn aelod o dîm snwcer Cymru am dros ugain mlynedd, ac roedd o'n aelod o dîm y parau enillodd Bencampwriaeth Meistri Ewrop i chwaraewyr hŷn y llynedd er nad ydy o'n bwriadu mynd i amddiffyn y teitl hwnnw yn Lithuania eleni.

"Nesh i dyfu fyny pan oedd snwcer yn boblogaidd, ac yn 10 oed oedda' chdi'n cael mynd i chwara' ar y byrddau mawr yn Neiniolen," meddai Pete, sy'n gefnogwr brwd o Manchester United.

"Oeddan ni'n mynd yn aml iawn i'r clwb snwcer ar ôl ysgol ac yn gwario'r noson yna, ond dydi hynna ddim yna digwydd ddim mwy. Dwi'm yn meddwl fod y gêm yn ddigon exciting.

"Ma' plant ishio fwy o betha' i ddigwydd, mae 'na gymaint o betha' erill iddyn nhw i neud y dyddia' yma. Ella fod yr attention span yn llai ond mae o'n wbath ma' golff yn stryglo efo fo hefyd."

Ond beth bynnag fydd tynged snwcer, o leia' gall Pete ddweud ei fod wedi cael y gorau ar un o'r chwaraewyr gorau i chwarae'r gamp erioed: "Dwi'n g'neud yn saff fod y stori yna'n dod allan yn aml!"

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
"Dim Peter Roscoe eto plîs!"

Bydd Pencampwriaeth Snwcer y Byd yn rhedeg rhwng 16 Ebrill-2 Mai yn Sheffield. Ewch yma am y diweddaraf o'r Crucible gan y BBC.