Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn dychwelyd i'r brifddinas

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Y penwythnos hwn bydd Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn dychwelyd i'r ddinas am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Bydd rhaglen o dros 50 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn ystod yr ŵyl gyda gwestai'n cynnwys un o'r awduron plant mwyaf poblogaidd, Jacqueline Wilson.

Bydd yr ŵyl yn y brifddinas rhwng 16 - 24 Ebrill, gydag awduron a darlunwyr lleol a chenedlaethol, Cymraeg a Saesneg yn cymryd rhan.

Mae'r digwyddiadau'n cael eu cynnal mewn nifer o safleoedd yng nghanol y ddinas, gan gynnwys Neuadd y Ddinas, Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Castell Caerdydd a Theatr Reardon Smith ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Gan mai eleni yw canmlwyddiant geni Roald Dahl, bydd yr ŵyl yn cynnwys digwyddiadau ar thema Roald Dahl gan gynnwys 'Canllaw Roald Dahl y Gwybodusion Geiriol', sesiynau crefft a helfa drysor llawn hwyl, am ddim ar hyd canol y ddinas.

Un o'r awduron fydd yn cynnal sesiynau yn ystod yr wythnos ydi'r cyflwynydd Mari Lovgreen. Mae Mari newydd gyhoeddi ei llyfr cyntaf i blant - Llanast.

Ffynhonnell y llun, Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Arlwy

Mae arlwy yr ŵyl eleni yn cynnwys Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn, Sam a Mark o CBBC, Jess French a Cerrie Burnell, Kristina Stephenson a Kes Gray o CBeebies.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol a Mentrau Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Ers cynnal Gŵyl Llên Plant gyntaf Caerdydd yn 2013, mae mwy na 5,000 o blant ysgol wedi cael cyfle i fynd i sesiynau am ddim, gyda 5,000 o ddarllenwyr brwd eraill, o blant bach i bobl ifanc, yn mynd i sesiynau cyhoeddus yr ŵyl.

"Bydd gŵyl eleni'n fwy arbennig fyth wrth i ni ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl, storïwr mwyaf y byd."

Ychwanegodd prif weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn: "Mae Llenyddiaeth Cymru yn hynod falch o gefnogi rhaglen allanol Gŵyl Llên Plant Caerdydd eleni am y bedwaredd flwyddyn olynol.

"Bydd awduron Cymreig o fri'n rhannu eu sgiliau a'u cariad at eiriau â phlant y ddinas yn y gweithdai ac yn eu galluogi i drin llenyddiaeth o bob math yn ogystal â datblygu'r sgiliau y mae eu hangen arnyn nhw i greu eu straeon eu hunain."