Cefnogwr o Sir y Fflint yn cofio trychineb Hillsborough

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y trychineb yn stand Lepings Lane y stadiwm

Mae cefnogwr clwb pêl-droed Lerpwl o Sir y Fflint oedd yn nhrychineb Hillsborough 27 o flynyddoedd yn ôl yn dweud ei fod yn deall pam mai'r gwasanaeth cofio i'r trychineb fydd un olaf i gael ei chynnal.

Fe wnaeth Brian Purcell, cadeirydd Clwb Cefnogwyr Lerpwl Glannau Dyfrdwy drefnu dau fws i gludo cefnogwyr i weld y gêm yn rownd gynderfynol Cwpan FA Lloegr ar 15 Ebrill 1989.

Bu farw 96 o gefnogwyr yn y wasgfa yn stadiwm Sheffield Wednesday y diwrnod hwnnw.

Roedd un o aelodau'r clwb cefnogwyr o Lannau Dyfrdwy, John McBrien, 18 oed o Dreffynnon, ymysg y rhai fu farw.

Llwyddodd Mr Purcell i adael y stadiwm yn ddiogel gyda'i fab Andrew, ond pan edrychodd ar restr y cefnogwyr gydag aelod arall o'r clwb cefnogwyr, Roger Parry, fe sylweddolodd fod Mr McBrien ar goll.

Disgrifiad o’r llun,
Teyrngedau wedi eu gadael ar y cae yn Hillsborough ddydd Gwener

Dywedodd Mr Purcell: "Fe wnaeth Roger a fi benderfynu aros yn Sheffield i geisio dod o hyd i John - fo oedd yr unig un oedd ar goll o'n grŵp ni.

"Fe aethon ni i bobman. Fe aethon ni i ysbyty Hallamshire, fe aethon ni i'r canolfannau cymunedol ac yn ôl i gae Hillsborough.

"Cawsom ein tywys i mewn gan ddweud wrth yr heddlu pwy oedden ni... roedd 'na fwrdd ar y wal gyda'r holl luniau arno fo.

"Yn y diwedd fe nes i ddweud wrth Roger, ac roedd o'n cytuno, mai llun o John oedd o... ac fe gawsom ein tywys i'r gampfa, ac yna adnabod John."

Ffynhonnell y llun, Cwest Hillsborough
Disgrifiad o’r llun,
Roedd John McBrien yn un o'r 96 o gefnogwyr fu farw'r diwrnod hwnnw yn Hillsborough

Dywedodd Mr Purcell ei fod wedi cario'r atgof o'r diwrnod hwnnw gydag o gymaint â phawb arall o'r cefnogwyr, ac roedd mynychu'r gwasanaeth coffa bob blwyddyn yn Anfield wedi bod o gymorth.

"Pan rydych chi'n mynd i'r cae hwnnw rydych yn teimlo fel ein bod i gyd yn hyn gyda'n gilydd ac rydym yn sefyll gyda'n gilydd," meddai.

Ychwanegodd ei fod yn deall pam mai'r gwasanaeth cofio ddydd Gwener fyddai'r un olaf o achos yr effaith yr oedd y 27 o flynyddoedd ers y digwyddiad wedi ei gael ar Grŵp Cefnogi Teuluoedd Hillsborough.

"Mae'n sicr na fydd hyn fyth yn cael ei anghofio gennym ni," meddai.

Dywedodd Grŵp Cefnogi Teuluoedd Hillsborough ei fod yn gobeithio y byddai'r gwasanaeth cofio olaf yn cynnig cysur i deuluoedd wrth i gasgliad y cwest newydd i farwolaethau'r cefnogwyr agosáu.