Lluniau: Cymru mewn blodau // Pictures: Wales in bloom

Tulips

Dros benwythnos Ebrill 15-17 mae 'na wledd o liw ynghanol Caerdydd wrth i'r Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol (RHS) gynnal ei sioe flynyddol yn y brifddinas. Dyma i chi flas o'r arddangosfa mewn lluniau:

The centre of Cardiff is a feast of colour on April 15-17 for the Royal Horticultural Society's Flower Show. Here's a glimpse of what was to be seen in this year's show:

Image caption Mae yna deyrngedau yn y sioe i Roald Dahl gan ei bod hi'n ganmlwyddiant ers geni'r awdur eleni // There are tributes in the exhibition to Roald Dahl, the Cardiff-born author, who's 100th birthday is celebrated this year
Image caption Dyma Arthur, 17 mis oed o Gaerdydd, un o arddwyr ifanc y sioe // Here's 17-month-old Arthur from Cardiff, one of the show's youngest visitors
Image caption Mae yna stondinau niferus yn y sioe a chyfle i gael cyngor gyda'r garddio // There are numerous stalls at the show and time to share gardening tips
Image caption Fergus o Gasnewydd yn mynd i'r afael â'r Lladin yn gynnar! 'Tillandsia Bilbosa' ydi'r planhigyn yma // Twenty-month-old Fergus, from Newport, inspecting the air plant Tillandsia Bilbosa
Image caption Mel Williams o Gwaelod-y-Garth yn edmygu'r moron // Mel Williams from Gwaelod-y-Garth taking a close look at the carrots on show
Image caption Amser stori: Y plant yn mwynhau un o straeon Roald Dahl ger y garafan Sipsiwn // Story time: Children enjoying a Roald Dahl classic by the Gypsy caravan
Image caption Abby o Ben-y-bont ar Ogwr a'i merched Olivia a Molly gyda'u ffrind newydd // Abby from Bridgend with her daughters Olivia and Molly have made a new friend
Image caption Y band Miss Maud's Folly yn diddanu'r ymwelwyr // The jazz gypsy band Miss Maud's Folly entertaining the crowd at Cooper's Field
Image caption "Bydde hwn yn edrych yn neis yn ein gardd ni." // Anne and Barry from Llandaf admiring the bougainvillea: "I've never seen them so colourful before - they're wonderful," said Anne
Image caption Mae digon o syniadau ar gyfer gwella'r ardd heb sôn am y planhigion // As well as the plants, there are plenty of ideas here to improve that garden
Image caption Claire Jenkins o Ystradowen ger y Bontfaen yn prynu blodau ar stondin Alex Reynolds // Claire Jenkins from the Vale of Glamorgan bags an early bargain from Alex Reynolds who has travelled all the way from Scotland to show his wares at the RHS Show
Image caption Cerys o Dreganna yn cael golwg agos ar rai o'r nwyddau sydd ar werth // 17-month-old Cerys from Canton taking a close look at some of the objects on display
Image caption Alan a Margaret o Sir Caer wedi eu hudo i Gymru i weld y blodau // Anne and Margaret from Cheshire discussing the tulips