'Gweithwyr anghyfreithlon' ar safle Carchar Wrecsam

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Mae Llys Ynadon Sir y Fflint wedi clywed bod nifer o weithwyr anghyfreithlon wedi cael eu darganfod ar safle adeiladu'r carchar newydd yn Wrecsam.

Fe gafodd cyrch gan swyddogion ymfudo ei gynnal ar safle Carchar Berwyn ddydd Gwener.

Mae un dyn o Wcrain gafodd ei arestio wedi bod o flaen y llys ddydd Sadwrn wedi'i gyhuddo o fod â dwy drwydded yrru ffug.

Cafodd y gŵr 37 oed ei gadw yn y ddalfa.

Yn ystod y gwrandawiad yn Yr Wyddgrug, dywedodd Stephen Edwards ar ran yr amddiffyniad bod nifer o weithwyr anghyfreithlon wedi cael eu harestio yn ystod y cyrch.

Ychwanegodd bod y rhai oedd heb ddogfennau wedi cael eu cymryd yn syth i ganolfan fewnfudo.

Bydd y carchar gwerth £212m yn cartrefu tua 2,000 o garcharorion wedi iddo agor ym mis Chwefror 2017.