Harry Greaves ar goll ym Mheriw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Teulu Greaves

Mae chwaer Cymro sydd ar goll ym Mheriw wedi dweud wrth y BBC am ba mor "ddiymadferth" y mae hi'n teimlo.

Nid yw Harry Greaves, 29, wedi cael ei weld ers mynd am daith gerdded mynydd ar ei ben ei hun ar 7 Ebrill.

"Nid yw mam wedi cysgu ers cael gwybod am hyn," meddai chwaer Harry, Ellen.

"Rydym yn ceisio cadw'n bositif, ond mae hyn mor bryderus. Mae cynifer o bobl yn ei garu ac mae angen inni wybod beth sydd wedi digwydd."

Cafodd ei eni yn Y Waun, ger Wrecsam ond fe'i magwyd yng Nghroesoswallt, Swydd Amwythig. Bu'n fyfyriwr yng Ngholeg Iâl Wrecsam.

E-bost

Fe hedfanodd Harry i Periw i gwrdd â ffrindiau yn Pisac, ger Cuzco, ar 20 Chwefror. E-bostiodd ei deulu ddwywaith gan ddweud ei fod yn mwynhau ei daith.

Ffynhonnell y llun, Teulu Greaves
Disgrifiad o’r llun,
Ellen yw chwaer hŷn Harry

Ar 7 Ebrill, dywedodd wrth ffrindiau ei fod yn mynd i gerdded i'r mynydd ei ben ei hun ac yn disgwyl dychwelyd tridiau yn ddiweddarach.

Ers hynny, does dim gair wedi bod.

"Dim ond ychydig ddyddiau yn ôl cawsom ni wybod ei fod ar goll. Yna, pan glywsom ei fod e eisoes wedi mynd ers wythnos, roeddem yn teimlo'n fwy pryderus," meddai Ellen, sydd ddwy flynedd yn hŷn na Harry.

"Mae'n annodweddiadol iddo fod allan o gyswllt am gyfnod mor hir."

Pabell a sach gysgu

Ffynhonnell y llun, Teulu Greaves

Ychwanegodd bod Harry wedi mynd gyda'r holl offer cywir, gan gynnwys pabell a sach gysgu, ei fod yn adnabod yr ardal yn eithaf da a bod ffrindiau Harry wedi dweud wrthi ei fod mewn rhan gymharol ddiogel o Periw.

"Nid ydym yn gwybod a ydyw wedi cwympo neu wedi cael ei anafu. Ni allwn ddiystyru ei fod wedi cyfarfod rhywun sydd wedi ei frifo," meddai.

Mae mam a chefnder Ellen bellach yn hedfan allan i Periw i helpu i chwilio amdano. Ac mae ei ffrindiau sydd eisoes yno wedi trefnu hofrennydd ac wedi bod mewn cysylltiad â'r heddlu lleol.

"Rydym yn teimlo braidd yn ddiymadferth yma ond rydym i gyd yn edrych ar ôl ein gilydd," meddai Ellen.