Cadeirydd cymdeithas tacsi Caerdydd yn colli apêl

Cyhoeddwyd

Mae cadeirydd Cymdeithas Cerbydau Hacni Caerdydd wedi colli ei apêl yn erbyn gwaharddiad ar ei drwydded i weithio.

Dywedodd Cyngor Caerdydd bod Mathab Khan, wnaeth gefnogi streic gyrwyr tacsi dros y penwythnos, wedi cael gwybod gan ynadon bod y gwaharddiad yn "gymesur ac addas".

Roedd is-bwyllgor trwyddedu'r cyngor wedi penderfynu gwahardd Mr Khan ar ôl iddo wrthod mynd â dwy ddynes ar deithiau byr.

Dywedodd yr awdurdod bod Mr Khan wedi chwarae rhan allweddol yn y streic, ar ôl i'r cyngor geisio atal gyrwyr tacsis rhag gwrthod teithiau byr.

Dywedodd Mr Khan ei fod yn bwriadu apelio ymhellach a bod ganddo 21 diwrnod i wneud hynny.

Bydd ei waharddiad am 10 diwrnod yn dechrau ar ôl i'r broses apêl ddod i ben.

Mae'r cyngor wedi annog y cyhoedd i nodi manylion unrhyw yrwyr sy'n gwrthod teithiau byr.

Ond fe wnaeth y gyrwyr alw am streic oherwydd pryder am y modd yr oedd y cyngor yn delio gyda chwynion.

Straeon perthnasol