Dur: 'Addewid' China i gynhyrchu llai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae China wedi addo cynhyrchu llai o ddur, yn ôl Ysgrifennydd Busnes y DU, Sajid Javid.

Gwnaeth ei sylw ar ôl bod mewn cyfarfod o brif wledydd cynhyrchu dur y byd ym Mrwsel ddydd Llun, i drafod y broblem fyd eang o ran gor-gynhyrchu dur.

"Mae China yn bendant wedi cydnabod fod yna broblem gyda gor-gynhyrchu ar eu rhan," meddai Mr Javid.

"Maen nhw wedi ymroi i wneud rhywbeth am y peth, a dwi'n meddwl bod hynny yn gam cadarnhaol ymlaen."

Mae'r argyfwng dur yn golygu fod yna fygythiad i filoedd o swyddi yn y DU, gan gynnwys y prif safle cynhyrchu dur ym Mhort Talbot.

Yn ôl Tata, rhan o'r bai yw costau ynni uchel a mewnforion rhad o China.

Dywedodd Mr Javid mai dyma'r tro cyntaf i'r gwledydd sy'n cynhyrchu rhan fwyaf o ddur y byd ddod at ei gilydd gyda chynrychiolwyr y diwydiant i drafod y broblem o or-gynhyrchu.

Ond roedd yn cydnabod nad oedd yna ddatrysiad "dros nos".

"Roedd y drafodaeth heddiw, gyda'r holl wledydd yn dod ynghyd yn rhywbeth roeddem ni wedi pwyso amdano...fe fydd cyfraniad China yn gwneud gwahaniaeth."

Fe wnaeth cynnyrch dur o China gynyddu ym mis Mawrth, yn ôl ffigyrau swyddogol gafodd eu cyhoeddi wythnos diwethaf, a hynny er gwaethaf addewidion i dorri'n ôl.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Yr Ysgrifennydd Busnes Sajid Javid yn trafod gyda gweithwyr ym Mhort Talbot yn ddiweddar

Daeth cynrychiolwyr o tua 30 o wledydd, gan gynnwys y UDA ac India, Sefydliad Masnach y Byd, Cymdeithas Dur y Byd a'r sector preifat ynghyd ar gyfer y cyfarfod ddydd Llun.

Yn ôl Asiantaeth Newyddion Swyddogol China, roedd rhoi y bai ar y wlad am broblemau gor-gynhyrchu byd eang yn "ddiog a llipa ac yn esgus dros bolisïau rhwystro allforion."

Dywedodd Cecilia Malmstroem, comisiynydd masnach yr Undeb Ewropeaidd wrth y cyfarfod fod y cyfnod yn un argyfyngus i nifer o gwmnïau.