Dem Rhydd: Galw am wella gwasanaethau LGBT

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau o'r gymuned lesbaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn cynnal gorymdaith Pride yng Nghaerdydd

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi galw am wella gwasanaethau cyhoeddus i bobl hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thrawsrywiol.

Yn ôl y blaid, byddai gwell addysg am faterion yn ymwneud â rhywioldeb yn sicrhau fod pobl ifanc yn gadael ysgolion yn fwy parod i dderbyn eraill.

Mae'r blaid hefyd wedi galw am bolisïau tai a gwasanaethau iechyd sydd wedi eu teilwra i'r gymuned honno.

Dywedodd Peter Black o'r blaid: "Mae llawer o bethau allwn ni eu gwneud yn well ond rydyn ni'n symud i'r cyfeiriad cywir."

Ychwanegodd: "Mae'r gost o gyflwyno'r gwasanaethau yma yn weddol isel.

"Ond yr hyn sydd angen i ni ei wneud yw sicrhau bod y polisïau yn gywir, a bod pobl yn cael yr hyfforddiant i gyflwyno'r gwasanaethau yma mewn iechyd, addysg a thai ar draws Cymru."

Pleidiau eraill

Dywedodd llefarydd ar ran Llafur Cymru bod y blaid "wedi ymrwymo i sicrhau triniaeth deg a hawliau teg i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol ar draws Cymru".

Ychwanegodd y llefarydd fod y blaid "wedi gweithredu ar lefelau'r Cynulliad a'r DU i sicrhau triniaeth deg i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yng Nghymru".

Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru, Glyn Wise, fod gan ei blaid "hanes cryf" o weithredu dros hawliau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Mae'r blaid yn addo datblygu clinig hunaniaeth rhyw, a chynnig brechiad HPV - sy'n atal canser sy'n gyffredin ymysg dynion hoyw - i fechgyn a dynion.

Fe wnaeth y Ceidwadwyr Cymreig addo polisi fyddai'n gwrthod derbyn unrhyw fath o drosedd casineb, a mwy o gynrychiolaeth i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus.

Dywedodd llefarydd UKIP, Mark Reckless: "Mae UKIP yn cefnogi triniaeth gyfartal i bawb, yn croesawu'r gwelliannau sydd wedi eu gwneud ar hawliau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol, a bydd yn gweithio ar gyfer Cymru sy'n decach i bawb yn y Cynulliad nesaf."