Maniffesto i roi 'sbardun' i Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Carwyn Jones yn gobeithio ennill tymor arall fel Prif Weinidog.

Mae Llafur Cymru wedi lansio eu maniffesto ar gyfer etholiad y Cynulliad ddydd Mawrth, gyda "chynllun ar gyfer llewyrch" fydd, meddai'r blaid, yn rhoi sbardun i Gymru.

Mae'r cynllun yn cynnwys "banc datblygu" i gefnogi busnesau bychain ac addewid i ddod a band llydan cyflym i bawb.

Dywedodd arweinydd Llafur Cymru, Carwyn Jones, mai ei fwriad oedd creu mwy o swyddi a swyddi gwell.

Daw'r ffocws ar yr economi ar ôl iddo ysgrifennu ym mhapur y Sunday Telegraph fod yna fwy y gallai ei wneud "er mwyn rhoi trefn ar y modd mae'r llywodraeth yn helpu busnesau.

Disgrifiad,
Vaughan Roderick sy'n pwyso a mesur y cynnwys a'r addewidion

Dywedodd Mr Jones: "Mae hwn yn gynllun i wneud i Gymru weithio drwy helpu pobl gael gwaith a chreu cyfleoedd gwaith.

"Bydd Llafur Cymru yn gefn i fenywod sy'n dychwelyd i waith ar ôl cael plant; yno ar gyfer pobl ifanc sy'n cael swydd am y tro cyntaf ac yno i fusnesau bach sef asgwrn cefn ein heconomi.

"Mae'r nod yn glir - mwy o swyddi a swyddi gwell. Gyda'n gilydd fe allwn wneud Cymru yn lle mwy llewyrchus fel ein bod i gyd yn gallu rhannu'r buddion," meddai.

"Nawr yw'r amser i adeiladau ar y lefelau uchaf erioed o fuddsoddiadau mewnol a lefel diweithdra sy'n gostwng. Byddwn yn achub ar y cyfle yma i adeiladau ar ein llwyddiannau o'r pum mlynedd diwethaf a datblygu Cymru fydd yn gryfach, gyda chysylltiadau gwell ac yn fwy unedig."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd maniffesto'r Blaid Lafur ei lansio mewn coleg yn Nant Garw, Rhondda Cynon Taf.

'Cynllun ar gyfer llewyrch'

  • Creu 100,000 o brentisiaethau ar gyfer pobl o bob oed
  • Darparu 30 awr yr wythnos o ofal plant di-dâl, 48 wythnos y flwyddyn, ar gyfer rhieni plant 3 a 4 oed sy'n gweithio
  • Band llydan cyflym i bob eiddo yng Nghymru
  • Torri trethi ar gyfer busnesau bychain
  • Sefydlu "banc datblygu"