Colofn Jo Blog

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cefnogi cynlluniau i gynnal yr ŵyl ym Mae Caerdydd yn 2018. Mae'r arbrawf mentrus wedi cael ei groesawu gan rai tra bod eraill yn credu bod mwd a wellingtons yn rhan annatod o ddiwylliant y Brifwyl.

Ond beth am yr eisteddfotwr crintachlyd hwnnw, Jo Blog? Beth ydy ei farn o am y cynlluniau uchelgeisiol?

Eistedd ar y ffens?

Wel mae yna bobl ryfedd yn y byd yma. Hyd yn oed rhyfeddach na fi. O'r holl bethau y gellid eu trafod o gwmpas Eisteddfod y Bae, mae rhai yn mynnu trafod y ffens!

Sut fedrwch chi gael Eisteddfod heb ffens?

Eisteddfod heb bafiliwn - digon derbyniol. Heb laswellt dan draed. Heb fwd. Iawn gan y rhan fwyaf.

Pawb yn fodlon ystyried Eisteddfod heb gystadlu. Gellid cynnal hwnnw yn Llangwm neu rhywle a'i wylio fo ar eich SkyPlus ar ôl mynd gartref. Ond Eisteddfod heb ffens? Whiw!

Dim ffens. Dim mynedfa. Dim rhaid talu i fynd i mewn. Ond os nad ydych chi'n talu i fynd i mewn fydda dim modd cael Tocyn i Fynd i Mewn am Ddim. Dim modd llungopïo tocynnau i gael i mewn am ddim. Tybed ai dyma pam nad ydy pobl ddim eisiau ffens? Colli un o bleserau mawr yr Eisteddfod?

Efallai mai'r eglurhad ydy fod y rhan fwyaf o Eisteddfotwyr Pybyr yn treulio blwyddyn gron yn eistedd ar y ffens ym mhopeth maen nhw'n neud felly mae cael wythnos lle maen nhw, yng nghwmni ei gilydd, yn daclus ar un ochr iddi, yn newid. Ac mae newid yn chenj. A chenj cystal â rest, yn wyliau bach, am wythnos, ym mis Awst.

Ac os oes yna ffens, mae'n rhaid eich bod chi i mewn neu mas. Mae perygl i un o Sefydliadau'r Gymru Gymraeg beidio a bod. Y Sgwrs Eisteddfodol:

"Ydych chi'n mynd i'r Eisteddfod eleni?"

"Wel, dwi'n mynd i Gaerdydd... Dwi'n mynd i Techniquest.... Ydy hynny'n cyfri?"

"Fuest ti ar y Maes heddiw?"

"Dwi ddim yn siŵr..."

Ac, heb y ffens, mae'n anodd gwybod ar bwy i wenu.

Y chwarter gwên: ar gyfer rhywun rili enwog 'dach chi'n gwybod sy'n annhebyg o'ch adnabod chi, ond mae'n werth trio, rhag ofn i chi gael gwên yn ôl.

Yr hanner gwên: ar gyfer pobl llawer pwysicach na chi, sydd i fod i'ch 'nabod chi. Mae modd is-raddio hon i chwarter gwên yn sydyn os na chewch chi hanner gwên neu well yn ôl.

Y tri chwarter gwên: ar gyfer pobl 'dach chi'n meddwl eu bod nhw'n meddwl eich bod chi'n enwog, fel nad ydych chi'n edrych fel snob.

A'r wên lawn ar gyfer rhywun sy'n chwarae ar yr un 'handicap' eisteddfodol â chi.

[Noder: Gellir cael 'y nod' cyfatebol ar gyfer y gwenau hyn.]

Heb y ffens mae peryg i hyn i gyd jyst edrych yn wiyrd a 'chydig bach yn nyts.

Steddfod y TARDIS

Dychmygwch eich bod wedi teithio i Gaerdydd o Milton Keynes i ymweld â Byd Doctor Who ac yn crwydro i'r Bae a gweld miloedd o bobl yn cerdded rownd yn chwarter, tri-chwarter gwenu a/neu yn nodio a thri-chwarter nodio ar ei gilydd ac yn siarad iaith ryfedd. Heb sôn am weld yr Orsedd... Y ffens ydy'r bybl.

Y tu mewn i'r ffens dydy'r Orsedd ddim yn edrych yn od. Heb ffens, o lle fydden nhw'n dechrau gorymdeithio? O John Lewis? O Stadiwm y Principality?

Fyddai'r ffrindiau o Milton Keynes ddim yn siŵr os taw criw ffilmio'r Doctor fyddai'n eu dilyn 'ta Newyddion 9. Allech chi feddwl bod yna rhyw borthwll dan y cerflun rhyfedd yna y tu allan i Ganolfan y Mileniwm wedi'r cyfan.

Byddai ffens yn diogelu rhag hyn.

Fel dwi wedi ei ddweud o'r blaen, dim ond ar blant a chŵn mawr y mae modd gwenu a nodio pan 'dach chi ar mobiliti sgwtyr ac mae hyd yn oed rheiny yn edrych yn od arnoch chi.

Yn bersonol dwi'n edrych ymlaen at ollwng y brêc ar dop Roald Dahl Plass a crashio i mewn i'r rhagbrofion Canu Emyn yn y gwaelod.

Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!