Carchar i werthwr ceir am fygwth menywod

Cyhoeddwyd

Mae gwerthwr ceir cafodd ei ddisgrifio fel cymeriad 'Jekyll a Hyde' wedi ei garcharu am saith mis.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Robert Knight, 41 oed, o Gwmbrân yn gas i fenywod oedd yn cwyno am broblemau gyda cheir roedd e wedi gwerthu iddyn nhw.

Roedd Knight yn "foesgar" i gwsmeriaid tra ei fod yn ceisio gwerthu ceir ail-law i fenywod ond fe glywodd y llys ei fod yn ymddwyn yn "ddifrïol, treisgar ac ymosodol" pan oedd y cwsmeriaid benywaidd yn cwyno am nifer o broblemau gyda'r ceir.

Fe ddwedodd Lee Reynolds ar ran yr erlyniad fod Knight, oedd yn gweithio yn RK Transport Trade Centre Ltd, Cwmbrân yn ddymunol a phroffesiynol tan iddo werthu car. Clywodd y llys fod Knight yn gwrthod datrys problemau'r ceir ail-law cyn bygwth y cwsmeriaid.

Bygwth lladd

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Dywedodd Mr Reynolds: "Fe ddwedodd wrth un cwpl nad oedden nhw'n gwybod beth oedd yn medru ei gyflawni ac y byddai'n llosgi eu cartref. Dwedodd y byddai'n eu lladd nhw.''

Dro arall dechreuodd regi ar gwsmeriaid. Gwrthododd ateb galwadau ffôn cwsmeriaid a dywedwyd iddo weiddi ar fenywod i adael y garej.

Plediodd Knight yn euog i 15 cyhuddiad o ymgysylltu mewn arferion masnachol annheg ac un cyhuddiad o gyflenwi cynnyrch peryglus.

Dywedodd Nicholas Gedge, ar ran yr amddiffyniad: "Mae'n cyfaddef fod ganddo broblemau rheoli'i dymer."

Roedd y ffordd yr oedd Knight yn trin ei gwsmeriaid yn "gwbl anfaddeuol", meddai'r barnwr, David Wynn Morgan.

Cafodd Knight sy'n dad i saith, ei garcharu am saith mis.