Carcharu cyn brifathro am ddelweddau pornograffig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, NCA

Mae cyn brifathro wedi ei garcharu am edrych ar 51 o ddelweddau o bornograffi eithafol ar ei gyfrifiadur.

Roedd Roger Griffiths, 77 oed o ardal Wrecsam, eisoes wedi pledio'n euog yn Llys y Goron Caernarfon i dri cyhuddiad o fod a phornograffi yn ei feddiant.

Wrth ei garcharu am naw mis, dywedodd y Barnwr Geraint Walters fod honiad gwreiddiol Griffiths iddo edrych ar y delweddau ar gyfer gwaith ymchwil yn dilyn erthygl bapur newydd yn mynd yn groes i bob synnwyr cyffredin.

Dywedodd Catherine Donnelly ar ran yr erlyniad fod Griffiths wedi ei garcharu am wyth mlynedd yn 1999 am droseddau rhyw yn erbyn bachgen yn ei arddegau, ymosod ar un arall, a chreulondeb i blentyn yn y 1970au hwyr a'r 1980au cynnar.

'Trahaus'

Roedd wedi bod yn brifathro ar Gatewen Hall, oedd yn rhan o gymuned Bryn Alyn yn Wrecsam.

Dywedodd y Barnwr Walters wrtho ei fod yn drahaus a'i fod wedi ceisio dweud celwydd er mwyn dianc o'r sefyllfa a pherswadio eraill fod yna eglurhad diniwed.

Nododd Mark Barlow ar ran yr amddiffyniad nad oedd Griffiths wedi lawrlwytho'r delweddau ond yn hytrach eu bod ar wefan, a'i bod yn bosib fod rhai o'r dylweddau wedi ymddangos ar y sgrin.

Dwyn troseddwyr i gyfri

Dywedodd Ed Beltrami ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru: "Mae Roger Griffiths yn euog o fod a delweddau pornograffig anweddus eithafol yn ei feddiant.

"Mae Ymchwiliad Pallial wedi erlyn nifer o unigolion yn llwyddiannus.

"Mae'r tîm yn parhau i geisio dwyn troseddwyr fel Griffiths i gyfri."