Eisteddfod yr Urdd y Fflint: Torri'r dywarchen gyntaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Yr Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Y Cynghorydd Ray Hughes, Jeremy Griffiths, y Cynghorydd Ian Roberts, Aled Sion o'r Urdd, a'r Cynghorydd Terry Renshaw ar safle'r Eisteddfod

Cafodd y dywarchen gyntaf ar safle Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 ei thorri ddydd Mawrth, i nodi dechrau ar y gwaith o adeiladu'r Maes. Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal eleni rhwng 30 Mai - 4 Mehefin ar dir ger Ysgol Uwchradd y Fflint.

Bydd yn cymryd chwe wythnos i gael y safle'n barod ar gyfer y 90,000 o ymwelwyr a ddisgwylir ar y safle ddiwedd Mai. Bydd y trac fyrddau yn cael eu gosod yn ystod yr wythnos gyntaf, gyda'r prif strwythurau yn yr ail wythnos. Gobaith y trefnwyr yw y bydd y pafiliwn wedi ei godi erbyn y drydedd wythnos gyda'r strwythurau llai a'r stondinau yn yr wythnosau olaf. Fe fydd Ysgol Uwchradd y Fflint yn rhan o'r Maes eleni, gyda'r rhan fwyaf o ragbrofion yn cael eu cynnal yn yr ysgol.

Bydd 15,000 yn cystadlu yn ystod yr wythnos mewn cystadleuthau yn amrywio o ganu, actio a dawnsio i drin gwallt a choginio. Yn ogystal â'r cystadlu, bydd gweithgareddau i ddiddanu yr holl deulu ar y Maes gan gynnwys sesiynau chwaraeon, wal ddringo, sioeau i blant, ffair, cerddoriaeth fyw a dros 80 o stondinau yn cynnig gweithgareddau ac yn gwerthu nwyddau amrywiol meddai'r Urdd.

Cyngherddau

Gyda'r nos bydd cyngherddau, sioeau a chystadlu gyda sêr megis Mike Peters, Mark Evans a Richard & Adam yn perfformio yn y cyngerdd agoriadol nos Sul 29 Mai. Bydd dros 200 o blant a phobl ifanc Sir y Fflint yn perfformio mewn dwy sioe gerdd - yr un gynradd, Fflamau Fflint, ar nos Fawrth 31 Mai yn y pafiliwn, a'r criw uwchradd yn perfformio 'Herspre' nos Sadwrn 28 Mai a nos Lun 30 Mai yn Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn.

Jeremy Griffiths, Pennaeth Ysgol Gwynedd, yw Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith ac aelod o'r criw o wirfoddolwyr sydd wedi bod yn codi arian ac ymwybyddiaeth o'r Eisteddfod yn yr ardal ers dros ddwy flynedd.

Dywedodd Mr Griffiths: "Mae'n wych gweld y gwaith yn cychwyn ar ôl yr holl ymdrech mae pawb wedi ei wneud hyd yn hyn. Mi fydd yr wythnosau nesaf yn andros o brysur i bawb sy'n cyfrannu i drefniadau'r ŵyl mewn unrhyw ffordd, ond mi fydd gweld y Maes yn codi yn siŵr o roi egni ac ysbrydoliaeth i ni gyd."

'Doniau'

Yn ôl Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Y Cynghorydd Aaron Shotton: "Mae Eisteddfod yr Urdd yn gyfle gwych i arddangos doniau a sgiliau pobl ifanc ac yn sicr mi fydd yn ddigwyddiad poblogaidd ymysg trigolion ac ymwelwyr ein sir."

Ychwanegodd Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, "Mae'n amser cyffrous iawn pan fydd y gwaith yn dechrau ar y Maes, a'r criw adeiladu yn dechrau ar eu gwaith. Mae'n anhygoel beth y gallan nhw ei gyflawni mewn chwe wythnos yn trawsnewid cae gwyrdd yn safle gweithredol yn barod i groesawu ieuenctid a theuluoedd o bob cwr o Gymru."