BBC Cymru Fyw

Rheolwyr gwaith Port Talbot i geisio prynu safleoedd Tata

Published
Fe fydd Stuart Wilkie y dyn sydd wedi bod wrth y llyw yng ngwaith dur Tata ym Mhort Talbot yn cyflwyno cynllun lle bydd rheolwyr y cwmni yn prynu'r safleoedd ym Mhrydain.
Mae Tata yn gwerthu eu holl safleoedd ym Mhrydain oherwydd eu colledion ac maent wedi gofyn i ddarpar brynwyr wneud cynigion.
Mr Wilkie oedd un o arweinwyr y tîm wnaeth ddatgelu cynllun i achub y diwydiant dur ym Mhrydain ar ôl i Tata ddatgelu eu colledion.
Ond fe gafodd y cynllun ei wrthod gan fwrdd rheoli Tata yn India.
Mae'r diwydiant wedi dioddef o ostyngiad ym mhris dur a gor gynhyrchu byd eang.
Ym Mhrydain mae'r sefyllfa wedi ei waethygu oherwydd costau ynni uchel a mewnforion rhad o China.
Byddai'n rhaid i'r cynllun gan Stuart Wilkie gael cymorth ariannol sylweddol gan Lywodraeth Prydain.
Mae undeb Community wedi croesawu'r cyhoeddiad.