BBC Cymru Fyw

Trafod enw Saesneg traeth ar fapiau

Published
image copyrightJaz Livesey
image captionMae Morfa Bychan yn denu llawer o ymwelwyr
Mae disgwyl i Bwyllgor Iaith Cyngor Gwynedd gyfarfod ddydd Iau i drafod defnydd o'r enw Saesneg ar draeth Morfa Bychan ar fapiau OS yr Arolwg Ordnans.
Ar hyn o bryd 'Black Rock Sands' sy'n cael ei ddefnyddio ar fapiau OS am y traeth ger Porthmadog, ond yn dilyn cwyn am hyn, dywed Cyngor Gwynedd nad yw'n eglur pam mai'r enw Saesneg sy'n ymddangos ar y mapiau.
Dywedodd yr Arolwg Ordnans bod yr enw Saesneg wedi cael ei ddefnyddio ar eu mapiau OS ers degawdau. Mewn datganiad, dywedodd yr Arolwg Ordnans: "Yn hanesyddol dydyn ni ddim yn wedi defnyddio Traeth Morfa Bychan ar y map, ond rydym yn parhau i weithio gyda Chyngor Gwynedd ar y mater hwn."
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae trafodaethau yn parhau gyda'r Arolwg Ordnans ynghylch yr enw y dylid ei ddefnyddio ar fapiau."