Patholegydd yn amau 'hunanladdiad' Cheryl James

  • Cyhoeddwyd
Cheryl James
Disgrifiad o’r llun,
Cheryl James

Mae patholegydd fforensig wedi bwrw amheuon ar honiadau fod Preifat Cheryl James wedi lladd ei hun ym marics Deepcut yn 1995.

Dywedodd yr Athro Derrick Pounder wrth gwest i farwolaeth y milwr 18 oed o Langollen, taw baw neu gleisiau oedd y marciau du a welwyd ar wyneb y milwr.

Roedd arbenigwyr balistig wedi dweud wrth lys y crwner yn Woking fod ''olion parddu'' ar wyneb a bawd Cheryl James yn arwydd o glwyf a achoswyd gan wn.

Fe ofynodd teulu Cheryl James i'r Athro Pounder wneud archwiliad post mortem y llynedd. Dywedodd wrth y cwest nad oedd wedi dod o hyd i unrhyw barddu wrth archwilio'r corff.

Wrth gymharu lluniau o glwyfau milwr arall, Milwr A, oedd wedi lladd ei hun, â lluniau o Preifat James, fe ddwedodd yr Athro Pounder fod rhai'r milwr yn dangos yn glir olion parddu wedi'u serïo yn y clwyf ac ar y croen o gwmpas y briw.

''Ond os edrychwn ni ar luniau o Miss James, fe welwch chi rwygiadau yn y croen ond welwn ni ddim olion unrhyw barddu,'' meddai.

Ychwanegodd y byddau ergyd gwn yn achosi i'r croen i ''chwyddo'' fel ''balŵn'' ac y byddai swm sylweddol o nwy yn bwrw'r croen gan adael marc.

Mae'r cwest yn parhau.