'Gorfodi' dyn i weithio i deulu am 26 mlynedd

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Caerdydd

Mae gweithiwr wedi dweud wrth lys fod teulu o deithwyr wedi'i orfodi i fyw mewn sied a gweithio iddyn nhw am hyd at 16 awr y dydd am bum punt.

Fe ddwedodd Michael Hughes, 46 oed, ei fod wedi cael ei orfodi i weithio am 26 mlynedd dan amodau ''erchyll'' a bod cyfnod yn y carchar ''fel bod mewn gwersyll gwyliau'' o gymharu â'r profiad.

Dywedodd Mr Hughes wrth Lys y Goron Caerdydd ei fod wedi dioddef ymosodiadau cyson ar ôl cael ei ''brynu'' gan y teulu. Ychwanegodd ei fod wedi teithio i Gaerdydd o'i gartref yn Aberdeen i chwilio am waith pan oedd yn 18 oed. Arhosodd mewn hostel i'r digartref ac yna cafodd ei gyflwyno i ddynion wnaeth ei basio o un i'r llall fel ''gwrthrych'' a'i orfodi i weithio iddyn nhw gan gynnwys gosod tarmac.

Clywodd y llys fod teithiwr Gwyddelig, Patrick Joseph Connors, 59 oed, wedi ei ''brynu'' a mynd ag ef i'w dŷ yn Nhredelerch, Caerdydd.

Bywyd diflas

Dywedodd Mr Hughes: ''Ro'n i'n teimlo bod fy lwc wedi newid. Yn lle bod yn ddigartref, byddai gen i waith, arian a rhywle i fyw.''

Ond mae'n honni iddo fyw am ddegawdau mewn sied chwe throedfedd oedd yn pydru heb wres na bwyd, cyn cael ei symud i garej a chael ei orfodi i weithio am 16 awr y dydd am bum punt yn unig, neu am sigarets a thybaco.

Ar ôl 14 mlynedd fe ddaliodd yr heddlu Mr Hughes yn gyrru un o loriau Connors ac fe aethon nhw ag ef nol i Aberdeen. Yno, cafodd ei garcharu am beidio talu nifer o ddirwyon ond fe ddwedodd bod y cyfnod byr yn y carchar fel ''bod mewn gwersyll gwyliau'' o gymharu â'i fywyd diflas yn ne Cymru. Daeth yn ôl i Gymru a gweithio i Connors eto am ei fod wedi bygwth Mr Hughes y ''byddai'n dod ar ei ôl.''

Dywedodd wrth y llys fod Mr Connors yn ei ''gicio, pwnio a'i slapio'' os nad oedd yn gorfodi cwsmeriaid mewn oed i dalu mwy nag oedd wedi'i gytuno am darmacio'u llwybrau.

Mae Mr Connors, o Dredelerch wedi pledio'n ddieuog i wyth cyhuddiad o achosi niwed corfforol, pedwar cyhuddiad o herwgipio ag un cyhuddiad o gynllwynio i herwgipio rhwng 1990 a 2012. Mae ei fab yng nghyfraith Lee Carbis o Gaerdydd yn gwadu un cyhuddiad o herwgipio.

Mae ei fab hynaf, Patrick Dean Connors, o Dredelerch, yn gwadu herwgipio a chynllwynio i herwgipio. Mae William Connors, o Dredelerch wedi pledio'n ddieuog i achosi niwed corfforol.

Mae'r achos yn parhau.