Galw am sefydlu ymddiriedolaeth ar gyfer y Guildhall

Cyhoeddwyd

Mae Uwch Siryf Dyfed, yr Athro Medwin Hughes, wedi galw ar bobl Caerfyrddin i ystyried sefydlu ymddiriedolaeth i ofalu am adeilad hanesyddol y Guildhall.

Fe fydd y llysoedd yno yn cau ar ddiwedd mis Mai yn ôl Gwasanaeth y llysoedd.

Fe ddaeth rhyw 70 o bobl i gyfarfod yng Nghlwb Pêl-droed Caerfyrddin nos Fercher i drafod dyfodol rhai o`r adeiladau hanesyddol yng Nghaerfyrddin.

Mae trafodaethau yn parhau rhwng Gwasanaeth y Llysoedd a Chyngor Sir Caerfyrddin ynglyn â beth fydd yn digwydd i'r adeilad lle safodd rhai o Ferched Beca eu prawf yn y 19eg ganrif ynghyd â Ronnie Harries, un o'r dynion olaf i gael ei grogi yng Nghymru.

Roedd yna alwadau i sefydlu canolfan dreftadaeth yn yr adeilad lle y cyhoeddwyd canlyniad is-etholiad hanesyddol 1966.

Disgrifiad o’r llun,
Daeth 70 o bobl i'r cyfarfod nos Fercher.

Fe gefnogwyd yr alwad honno gan yr Athro Hughes sydd hefyd yn Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant, er mwyn sefydlu "lle i adrodd ein hanes ni."

Roedd yna gadarnhad yn y cyfarfod taw'r sector cyhoeddus fydd yn cael y cynnig cyntaf ar adeilad y Guildhall.