Darganfyddiad i wella symptomau asthma

Cyhoeddwyd

Gallai darganfyddiad gan brifysgol yng Nghymru arwain at well triniaeth ar gyfer dioddefwyr asthma.

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi canfod y gall rhwystro moleciwl penodol leihau rhai symptomau o'r cyflwr.

Mae'r symptomau yn cynnwys cynhyrchu mwcws, chwyddo a chywasgiad y llwybr anadlu yn yr ysgyfaint.

Y gred yw y gall gwaith yr astudiaeth, o dan arweiniad Dr Stephan Caucheteux, o ysgol feddygaeth y brifysgol, helpu dioddefwyr ledled y byd yn y pen draw.

Mae oddeutu 5.4m o bobl yn y DU yn derbyn triniaeth ar gyfer asthma ar hyn o bryd.

Dywedodd Dr Caucheteux bod molecylau signal y cyflwr [Interleukin 1] yn achosi i'r symptomau "waethygu'n sylweddol".

"Felly, drwy rwystro'r corff rhag cynhyrchu Interleukin 1, gallem leddfu symptomau, fel mwcws, chwyddo a chywasgiad."