Ched Evans yn ennill apêl yn erbyn ei euogfarn

  • Cyhoeddwyd
Ched Evans outside the Court of AppealFfynhonnell y llun, PA

Mae'r pêl-droediwr Ched Evans wedi ennill apêl yn erbyn ei euogfarn am dreisio, a bydd achos newydd yn cael ei gynnal.

Cafodd Mr Evans ei garcharu yn 2012 am dreisio dynes 19 oed mewn gwesty yn Rhuddlan, Sir Ddinbych.

Cafodd y chwaraewr rhyngwladol ei ryddhau o'r carchar yn 2014 wedi iddo dreulio hanner ei ddedfryd o bum mlynedd dan glo.

Mae Mr Evans, 27, wastad wedi gwadu treisio'r ddynes.

'Tystiolaeth newydd'

Cafodd ei achos ei gyfeirio at y Llys Apêl gan y Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol (CCRC), sy'n ymchwilio i achosion posibl o gamweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, ar ôl i dystiolaeth newydd ddod i'r amlwg.

Dywedodd yr Arglwyddes Ustus Hallett, wrth gyhoeddi penderfyniad y llys, bod y barnwyr wedi clywed "tystiolaeth newydd" yn ystod y gwrandawiad apêl ar 22 a 23 Mawrth.

Ffynhonnell y llun, PA

Dywedodd: "I grynhoi, rydym wedi dod i'r casgliad bod yn rhaid i ni ganiatáu'r apêl a'i fod er budd cyfiawnder i orchymyn ail achos."

Fe wnaeth y llys ddiddymu euogfarn Mr Evans gan ddatgan: "Bydd yr apelydd yn wynebu ail achos ar yr honiad o dreisio."