Cynhyrchydd theatr wedi derbyn 'miloedd trwy dwyll'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae Llys Ynadon Caerdydd wedi clywed honiadau bod cynhyrchydd theatr wedi twyllo i gael gwerth miloedd o bunnau o grantiau, gan gynnwys arian gan Gyngor y Celfyddydau.

Mae Michael Salmon, 30, wedi ei gyhuddo o ddefnyddio ei safle fel cynhyrchydd sioe yng Nghanolfan y Mileniwm yn y brifddinas i gael grantiau ar gyfer ei ddefnydd personol trwy dwyll.

Fe glywodd yr ynadon honiadau bod y twyll yn cynnwys grant o £30,000 a gafwyd ar ôl ffugio datganiad banc HSBC.

Honnir hefyd i Mr Salmon, 30, o Grangetown, Caerdydd, ffugio llythyr o gefnogaeth gan theatr y Chapter wrth wneud cais am nawdd Cyngor y Celfyddydau a defnyddio derbynneb ffug gan y corff.

Fe gynhyrchodd Mr Salmon y ddrama "Cosy" yng Nghanolfan y Mileniwm fis diwethaf.

Ni gynigiodd unrhyw bledion i 10 cyhuddiad pan ymddangosodd o flaen ynadon Caerdydd, ac anfonwyd yr achos i Lys y Goron y brifddinas ar gyfer gwrandawiad ple.

Rhoddwyd mechnïaeth iddo ar yr amod nad oedd yn cysylltu ag unigolion penodol.