Carcharu capten llong am farwolaeth pysgotwr

Cyhoeddwyd

Mae capten llong bysgota wedi cael ei garcharu wedi i bysgotwr farw wrth ddisgyn i'r môr oddi arni ger arfordir gogledd Cymru.

Disgynnodd Steven Robertson, 25 oed o Dalbeattie yn Yr Alban, o fwrdd y St Amant ger arfordir Ynys Môn ar 13 Ionawr, 2012.

Fe wnaeth y capten Alexander Baird, 55, o Kirkcudbright yn Yr Alban, gyfaddef cyfres o droseddau diogelwch ar ei bwrdd.

Cafodd ei garcharu am naw mis yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau.

'Dealladwy'

Cyfaddefodd Baird gyhuddiad o fethu â sicrhau bod y llong pysgota yn cael ei gweithredu mewn modd diogel rhwng Tachwedd 2007 ac Ebrill 2012.

Clywodd y llys nad oedd yn cael y bai am golli un o'r criw.

Wrth siarad ar ôl y ddedfryd, dywedodd tad Mr Robertson, Craig: "Mae'n ddealladwy na allant ei feio [Baird] am yr hyn a ddigwyddodd i fy mab.

"Dydyn ni ddim yn gwybod beth ddigwyddodd... ni fyddwn ni fyth. Mae popeth y gellid ei wneud wedi cael ei wneud nawr."

Roedd y St Amant wedi gadael Caergybi er mwyn pysgota am gregyn bylchog ym Mae Ceredigion pan ddigwyddodd y ddamwain.

Diflannodd Mr Robertson o fwrdd y llong rhwng 00:45 a 01:45, ond welodd neb mohono yn disgyn i'r dŵr.

Er gwaetha' ymgyrch gan hofrenyddion yr awyrlu a'r heddlu a phum bad achub, ni chafwyd hyd iddo.