Merch o Rhuthun yn helpu eraill i ddelio â salwch meddwl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Fixers

Mae merch o Rhuthun sy'n diodde' o broblemau iechyd meddwl wedi dechrau ymgyrch i geisio helpu eraill i ddelio â'u salwch.

Mae salwch meddwl wedi effeithio ar Angharad May, 26 oed, ers pan oedd hi'n blentyn, ac mae'n diodde' o sgitsoffrenia ac anorecsia.

Dywedodd: "Mae fy salwch meddwl wedi gwneud i mi deimlo'n waeth na diwerth. Rwyf wedi casau fy hun gyda chymaint o arddeliad fel fy mod wedi dymuno marw."

Ond mae Angharad wedi llwyddo i newid ei hagwedd trwy droi at hobïau fel cerdded, celf a chrefft, canu'r piano, ymarfer corff, canu a phobi.

Nawr mae hi'n annog eraill i ddod o hyd i ffyrdd o ddelio â'u salwch, ac mae hi wedi cynhyrchu taflen o awgrymiadau y mae hi'n gobeithio eu dosbarthu mewn ysgolion.

Ffynhonnell y llun, Fixers

"Dwi wedi dysgu llawer o ffyrdd i ddelio gyda fy salwch dros y blynyddoedd, sy'n ddefnyddiol i mi pan fydd pethau'n anodd," meddai.

"Maen nhw'n ffordd o fynd a fy sylw i pan mae fy iechyd meddwl yn wael.

"Y neges dwi eisiau ei drosglwyddo yw i bobl ifanc ddod o hyd i ffyrdd o gadw'n bositif pan fyddan nhw'n mynd drwy gyfnodau anodd fel arholiadau neu broblemau teuluol.

"Torrwch bethau i lawr i dasgiau llai, fesul diwrnod, fesul awr, hyd yn oed fesul munud. Y mwyaf rydych chi'n brwydro, y cryfaf ddowch chi a bydd pethau'n ymddangos yn llai llethol."

Ac er bod Angharad yn cyfaddef nad yw gwella'n hawdd, mae hi eisiau i bobl wybod ei fod yn bosib.

Mae'r daflen wedi ei chyhoeddi ar y cyd ag elusen Fixers, sy'n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16-25, gan roi'r adnoddau iddyn nhw ymgyrchu ar faterion sydd o bwysigrwydd iddyn nhw.