Cipio £30m wrth arestio dyn busnes o'r de

Cyhoeddwyd

Mae drafftiau banc gwerth £30m wedi cael eu cipio gan yr heddlu, yn dilyn cyrch ym Mhen-y-bont ar Ogwr pan gafodd dyn busnes 58 oed ei arestio.

Mae e'n cael ei amau o dwyll ariannol, a bod yr arian wedi dod o droseddau cyfundrefnol dramor.

Dechreuodd ymchwiliad Heddlu Llundain ym mis Mawrth ar ôl iddyn nhw dderbyn gwybodaeth am gyfri banc Prydeinig.

Mae'r heddlu'n credu fod yr arian yn dod o droseddau cyfundrefnol o dramor - gan gynnwys cynlluniau Ponzi - ac o farchnadoedd cyfnewid arian dramor, cyn iddo gael ei drosglwyddo drwy gyfri banc y dyn.

Mae'r busnes wedi ei gofrestru fel cwmni drilio a thyllu, sydd â throsiant o £250,000 y flwyddyn.

'Yr achos mwyaf o'i fath'

Ond ym mis Tachwedd 2015, fe gafodd $19m (£13.2m) ei drosglwyddo i'r cyfri, ei gyfnewid i'r ewro, a chafodd y rhan fwyaf ei anfon ymlaen i Georgia.

Yna ym mis Chwefror 2016, cafodd €37m (£29.1m) ei drosglwyddo i'r cyfri, gyda'r dyn a gafodd ei arestio yn hawlio ei fod o ganlyniad i brynu cwmni te o Sri Lanka.

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu Dinas Llundain eu bod yn credu mai'r £30m mewn drafftiau banc oedd y swm uchaf i gael ei gipio gan yr heddlu yn y DU erioed.

Meddai'r Ditectif Arolygydd Craig Mullish o'r heddlu:"Rydym yn credu fod cyfri busnes y dyn yma'n cael ei ddefnyddio gan rwydwaith ryngwladol o bobl oedd yn rhan o droseddau cyfundrefnol i drosglwyddo degau o filiynau o bunnoedd o arian oedd wedi ei ddwyn drwy'r DU ac yna allan i gyfrifon ar draws y byd."