Cynnydd o 2.5% yn nifer y troseddau a gofnodwyd

  • Cyhoeddwyd
cops

Bu cynnydd o 2.5% yn nifer y troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru'r llynedd, yn ôl ffigyrau swyddogol newydd.

Dangosodd yr ystadegau bod y swm wedi codi o 180,648 yn 2014 i 185,075 yn 2015.

Mae'r ffigyrau yn cynnwys 28 o lofruddiaethau (20 yn 2014), 49,046 troseddau o drais (40,771 yn 2014) a 5,016 o droseddau rhywiol (4,108 yn 2014).

Yng Nghymru a Lloegr cofnodwyd mwy na 100,000 o droseddau rhyw, a hynny am y tro cyntaf erioed.

Mae'r data, gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, yn dangos bod y ffigwr wedi codi 29% mewn blwyddyn,

Roedd nifer yr achosion o dreisio yn 34,741, gyda throseddau rhywiol eraill yn 68,873 sy'n dod a'r cyfanswm i 103,614.

Y newid yn y ffordd mae troseddau yn cael eu cofnodi gan yr heddlu ydi'r prif reswm am y newid, meddai'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.