Cyngor Sir Gaerfyrddin i wario £2m ar archifdy

Llyfrgell tref Caerfyrddin Image copyright Google
Image caption Llyfrgell tref Caerfyrddin

Mae aelodau Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi cymeradwyo cynlluniau i wario £2m ar adeiladu cartref newydd i archifdy'r sir.

Bydd y safle yn estyniad i lyfrgell tref Caerfyrddin.

Disgrifiodd arweinydd y cyngor, Emlyn Dole, y casgliad fel "un o'r archifau gorau" yng Nghymru, a dywedodd y byddai'r dogfennau yn awr yn cael eu cadw "yn y lle iawn ac yn y ffordd iawn".

Bu'n rhaid i'r cyngor gau archifdy'r presennol ym Mharc Myrddin yn 2013 oherwydd presenoldeb llwydni.

Ymhlith y miloedd o eitemau mae dogfennau pwysig, gan gynnwys cofnodion am Ferched Beca, achau hen deuluoedd a llythyrau gan y Frenhines Victoria.

Image copyright Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Image caption Llwydni ar ddogfennau ym Mharc Myrddin cyn i'r adeilad gael ei gau
Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Ymysg y llyfrau mae dogfennau am Ferched Beca a llythyrau'r Frenhines Fictoria

Ar un pryd roedd ofnau pe na bai'r cyngor yn dod o hyd i'r arian ar gyfer cartref newydd, yna byddai'n rhaid i'r casgliad fynd y tu hwnt i ffiniau'r sir.

Ar hyn o bryd mae dros 6,000 o eitemau wedi cael cartref dros dro yn Archifdy Morgannwg, Caerdydd.

Dywed swyddogion Cyngor Caerfyrddin nad yw adeilad Parc Myrddin yn addas bellach ar gyfer archifdy.

Image caption Cafodd yr archifdy ym Marc Myrddin ei gau i'r cyhoedd yn 2013