Pedwar achos o Hepatitis A yn ardal Caerffili

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio i bedwar achos o Hepatitis A yn ardal Caerffili.

Mae'r cyfan yn gysylltiedig ag Ysgol Gynradd Glyn-Gaer yn Hengoed, ac mae brechiad yn cael ei gynnig i ddisgyblion a staff.

Dywedodd Heather Lewis, ymgynghorydd diogelu iechyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

"Mae Hepatitis A yn haint feirws, sydd ddim fel arfer yn para'n hir, sydd â symptomau annymunol ond yn anaml y mae'n ddifrifol.

"Yn aml, dim ond salwch ysgafn fydd plant yn ei gael".

Ychwanegodd bod symptomau'n debyg i ffliw, ac yn cynnwys blinder, poenau, cur pen a gwres, yn ogystal â diffyg awydd bwyd, cyfogi, poen bol, clwyf melyn a chroen coslyd.

"Y ffordd orau o atal y feirws rhag lledu yw golchi dwylo'n dda ar ôl defnyddio'r toiled a chyn paratoi neu fwyta bwyd", meddai.