Cyfarfod i chwilio am ddyn sydd ar goll o Landudno

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Daeth teulu a ffrindiau dyn sydd ar goll ers dechrau Ebrill at ei gilydd ym Mangor ddydd Sadwrn i chwilio amdano. Mae Michael Bryn Jones, 38 oed, o Landudno wedi bod ar goll ers 3 Ebrill.

Cafodd Mr Jones ei weld ddiwethaf yn cerdded rhwng cyffyrdd 10 ac 11 o ffordd yr A55 ger Bangor yn oriau man y bore. Yn ogystal ag aelodau o'i deulu a'i ffrindiau, bydd aelodau o Dîm Achub Rhyngwladol Prydain a chŵn chwilio hefyd yn ymuno gyda'r gwaith o chwilio amdano.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio eto am wybodaeth am Mr Jones.

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Mark Armstrong: "Mae delweddau camerau cylch cyfyng diweddaraf yn cadarnhau bod dyn sydd o'r un disgrifiad a Michael wedi ei weld yn cerdded ar hyd yr A55. Rydym yn awyddus i siarad gydag unrhyw un oedd yn teithio ar hyd y ffordd rhwng cyffordd 9 (Treborth) a chyffordd 12 (Talybont) rhwng 03:30 a 07:00 ar ddydd Sul 3 Ebrill, ag oedd efallai wedi gweld dyn yn cerdded ar ochr y ffordd."

Mae Mr Jones yn 5'11'' o daldra, yn denau gyda gwallt brown golau. Roedd yn gwisgo het wen gyda thair llinell ddu, siaced las tywyll a golau gyda bathodyn gwyn ar ochr chwith y siaced pan welwyd o ddiwethaf. Roedd hefyd yn gwisgo trowsus golau ar y pryd.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd camera cylch cyfyng o Mr Jones mewn siop ym Mangor

Apêl

Mae mam Mr Jones, Eileen Slinn, hefyd wedi apelio ar ei mab i gysylltu gyda'r teulu i ddweud ei fod yn iach a diogel, ac mae posteri wedi cael eu dosbarthu o gwmpas yr ardal.

Roedd delweddau camerau cylch cyfyng blaenorol yn dangos bos Mr Jones wedi bod mewn siop ar stryd fawr Bangor yn oriau man y bore ar 3 Ebrill.

Ychwanegodd yr Uwch Arolygydd Mark Armstrong: "Mae'n ymholiadau'n parhau ac rydym yn dod yn fwyfwy pryderus am leoliad Michael, ac fe fyddwn yn gofyn i unrhyw un oedd yn teithio ar hyd yr A55 rhwng yr amseroedd allweddol hyn i geisio cofio a oedden nhw wedi gweld Michael ac efallai bod gwybodaeth o bwys ganddyn nhw allai fod o gymorth i ni."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 15245.