Enw Saesneg ar draeth: Cyngor i bwyso eto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae swyddogion o Gyngor Gwynedd wedi dweud y bydd eu hymdrechion i gael enw Cymraeg un o draethau'r sir ar fapiau'n parhau.

Mae cynghorwyr yn anfodlon bod traeth Morfa Bychan ger Porthmadog yn cael ei ddisgrifio fel 'Black Rock Sands' ar fapiau OS yr Arolwg Ordnans.

Dywedodd OS wrth Gyngor Gwynedd bod yr enw Saesneg wedi ei ddefnyddio yn dilyn ymgynghori gyda'r cyngor, ac roedd OS wedi clywed mai'r enw Saesneg oedd fwyaf cyffredin.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Yn ystod cyfarfod o Bwyllgor Iaith y cyngor, fe wnaeth aelodau leisio eu hymrwymiad i amddiffyn enwau brodorol Cymreig a llefydd yng Ngwynedd."

Ychwanegodd y llefarydd y byddai'r awdurdod yn parhau i gydweithio gydag asiantaethau fel yr OS "i sicrhau bod enwau cywir yn cael eu defnyddio pryd bynnag y bydd hyn yn bosib".

"Yn yr achos hwn bydd y trafodaethau gyda'r OS am y posibilrwydd o newid yr enw sy'n ymddangos ar eu mapiau'n parhau," ychwanegodd y llefarydd.

"Yn y cyfamser bydd Cyngor Gwynedd yn trafod gyda chynghorau lleol yn yr ardal benodol yma, i gasglu tystiolaeth fydd yn galluogi'r cyngor i ddarparu tystiolaeth gref i'r OS i newid yr enw sy'n ymddangos ar eu mapiau."

Ffynhonnell y llun, OS