Caernarfon: Annog y cyhoedd i chwilio am ddynes ar goll

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi annog aelodau o'r cyhoedd i edrych yn eu siediau ac mewn adeiladau wrth i'r chwilio barhau am ddynes sydd ar goll o ardal Caernarfon.

Cafodd Avril Whitfield, 57 oed, ei gweld ddiwethaf ar 1 Ebrill ger cylchfan ar yr A487 ger archfarchnad Tesco yn y dref.

Mae aelodau o'i theulu yn "eithriadol o ofidus" amdani, meddai'r heddlu.

Mae swyddogion yn gofyn i bobl sy'n gweithio ac yn byw yng Nghaernarfon, Bontnewydd, Caeathro a Chibyn i archwilio tu allan i'w tai.

Dywedodd y Prif Arolygydd Richie Green: "Rydym yn parhau i chwilio am Avril ac yn annog trigolion i edrych yn siediau eu gerddi, garejys neu unrhyw adeilad tu allan i weld os oes unrhyw arwydd o weithgaredd."