Cyngor: Cwyn swyddogol yn erbyn archwilydd

Cyhoeddwyd

Mae BBC Cymru wedi dysgu bod Prif Weithredwr Cyngor Caerffili, sydd wedi ei wahardd, wedi gwneud cwyn swyddogol yn erbyn Archwilydd Cynorthwyol Cymru, Anthony Barrett.

Roedd Anthony O'Sullivan a dau swyddog arall yn destun ymchwiliad gan yr heddlu ar ôl i Mr Barrett ysgrifennu adroddiad oedd yn honni i'r tri fod yn rhan o broses o roi codiad cyflog o 20%, oedd yn "anghyfreithlon".

Cafodd cyhuddiadau yn erbyn y swyddogion eu gollwng ym mis Hydref.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) wedi dweud bod pob cwyn yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac y byddai unrhyw gŵyn yn destun ymchwiliad mewnol.

'Cwestiynau difrifol'

Mae BBC Cymru yn deall bod Mr O'Sullivan wedi ysgrifennu at Brif Archwilydd Cymru, Huw Vaughan Thomas, yn cwestiynu pa gymwysterau sydd gan Mr Barrett i wneud y swydd, yn enwedig i ddarganfod bod rhywbeth yn "anghyfreithlon".

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cadw golwg ar wariant cyhoeddus yng Nghymru, ac mae Mr Barrett yn gyfrifol am archwilio cyrff llywodraeth leol.

Yn ôl gwefan SAC, mae gan Anthony Barrett gymwysterau fel Cyfrifydd Cyllid Cyhoeddus, mae'n Archwilydd Twyll, ac mae wedi gweithio mewn sawl swydd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cyhuddiadau yn erbyn Anthony O'Sullivan, Nigel Barnett a Daniel Perkins eu gollwng

Mae Anthony O'Sullivan, ei ddirprwy Nigel Barnett, a'r pennaeth gwasanaethau cyfreithiol Daniel Perkins wedi eu gwahardd o'u swyddi ers 2013.

Cafodd y tri eu cyhuddo o gamweinyddu mewn swydd gyhoeddus ond gollyngodd y barnwr yr achos yn eu herbyn.

Yn ei ddyfarniad, dywedodd y barnwr nad oedd "unrhyw dystiolaeth i reithgor rhesymol gael unrhyw un o'r diffynyddion yn euog".

Ar y pryd, dywedodd arweinydd Cyngor Caerffili bod angen gofyn "cwestiynau difrifol" am yr ymchwiliad.

Yn gynharach eleni, dywedodd Llywodraeth y DU nad oedden nhw'n mynd i ad-dalu'r £1m o gostau i'r ymchwiliad troseddol i'r swyddogion.

Sir Gâr a Phenfro

Yn Ionawr 2014, fe gyhoeddodd Anthony Barrett adroddiad oedd yn dweud bod cynghorau Sir Gâr a Phenfro wedi ymddwyn yn anghyfreithlon drwy ganiatáu i brif weithredwyr osgoi treth drwy dynnu nôl o gynllun pensiwn.

Ar y pryd, dywedodd Cyngor Sir Gâr bod y broses wedi bod yn ddiffygiol yn hytrach nac anghyfreithlon, ond fe wnaethon nhw ddod â'r cynllun i ben.

Mynnodd Cyngor Sir Penfro bod y polisi taliadau pensiwn yn gyfreithlon, ond fe dderbyniodd y cyngor yr adroddiad.

Mae pwyllgor o aelodau Cyngor Caerffili yn ymchwilio i'r tri swyddog sydd wedi eu gwahardd, ac mae'r cyngor yn dweud bod yr ymchwiliad yn "deg a thrylwyr" ac yn cydfynd â gofynion statudol.

Nid oedd y cyngor am wneud sylw ar unrhyw gwynion.

Dywedodd SAC bod pob cwyn yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac yn cydfynd gyda'r polisi cwynion.

Straeon perthnasol