Carchar i Wesley Jones am ladd dyn mewn parti

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Handout/BBC
Disgrifiad o’r llun,
Simon Lee Bell a fan heddlu ar Stryd Dillwyn, Llanelli

Mae dyn wedi cael ei ddanfon i'r carchar am naw mlynedd wedi iddo gyfaddef lladd dyn arall gyda chyllell ar ôl cymryd heroin.

Clywodd llys y goron Abertawe fod Wesley Jones, 30 oed, wedi trywanu Simon Bell, 22 oed yn ei galon mewn parti tân gwyllt yn y dref fis Tachwedd 2015.

Mae Wesley Jones yn dad i ddau o blant chwaer Simon Bell.

Dywedwyd wrth y llys bod y ddau wedi cymryd heroin mewn sied yn nhŷ yn Stryd Dillwyn, Llanelli ac yna wedi dadlau dros arian i dalu am y cyffur. Gorfodwyd i Mr Bell adael ond fe ddychwelodd i'r tŷ gan ddechrau ymladd gyda Jones.

Yn ystod y ffrwgwd trywanodd Jones Mr Bell ddwywaith, unwaith yn ei ysgwydd ac yna drwy'i galon.

Bu farw Mr Bell yn oriau mân y bore canlynol yn Ysbyty Treforys yn Abertawe.

Roedd Wesley Jones yn wreiddiol wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth, ond mewn gwrandawiad yn gynharach fis yma, fe blediodd yn euog i ddynladdiad.

Dywedodd Elwen Evans QC ar ran Jones nad oedd drwgdeimlad rhwng y dau ddyn. ''Mae'n gwybod be mae wedi gwneud ac yn edifarhau,''meddai.

Wrth dedfrydu Jones i garchar am naw mlynedd a phedwar mis, fe ddywedodd y barnwr Mr Ustus DJ Holgate: ''Roeddech dan ddylanwad heroin. Roedd defnyddio cyllell yn gwbwl anghyfiawn ac yn anghyfreithlon.''