Cyngor Ynys Môn yn cytuno cartrefu ffoaduriaid o Syria

  • Cyhoeddwyd
FfoiFfynhonnell y llun, AP

Mae pwyllgor gwaith Cyngor Ynys Môn wedi rhoi ei sêl bendith i gynlluniau i gartrefu 10 teulu o ffoaduriaid o Syria - neu hyd at 30 o unigolion o'r wlad.

Mewn cyfarfod ddydd Llun fe gytunodd yr aelodau i'r cynllun i roi llety a chefnogaeth i'r ffoaduriaid yn ne'r ynys dros y tair blynedd nesaf. Mae disgwyl y gallai'r teulu cyntaf gyrraedd o fewn pedair i chwe wythnos.

Mae pob awdurdod lleol yng ngogledd Cymru wedi cytuno i gymryd rhan yn y Cynllun Adsefydlu Pobl Fregus o Syria (SVPRS) fel rhan o ymdrechion Llywodraeth y DU i gefnogi ffoaduriaid bregus.

Cyngor Ynys Môn yw'r diweddara i gynnig cartref i ffoaduriaid o wersylloedd y Cenhedloedd Unedig yn y Dwyrain Canol, gan ymuno gyda siroedd Ceredigion, Caerffili, Torfaen a Chastell Nedd Port Talbot sydd eisoes wedi cytuno.

'Teuluoedd cyffredin'

Prif Weithredwr Cynorthwyol Cyngor Môn, Annwen Morgan, sydd wedi bod yn cynnig arweiniad strategol ar ran yr awdurdod wrth baratoi i groesawu'r ffoaduriaid.

Eglurodd Mrs Morgan: "Teuluoedd cyffredin yw'r ffoaduriaid o Syria sy'n dod i Ynys Môn, ac mae angen ein cymorth a'n cefnogaeth arnyn nhw. Cyn hyn roeddent yn byw bywydau cyffredin yn eu mamwlad cyn iddi gael ei chwalu gan ryfel cartref, rhyfel sydd eisoes wedi achosi 220,000 o farwolaethau ac sydd wedi gorfodi 11 miliwn o bobl i ffoi o'u cartrefi."

"Mae'r gefnogaeth a welwyd eisoes gan gynghorwyr sir lleol a Chyngor Tref Porthaethwy a Chyngor Cymuned Llanfairpwll wedi bod yn hynod o galonogol ac mae'n argoeli'n dda wrth i ni edrych ymlaen at groesawu'r teuluoedd hyn i'n cymunedau."