Cefnogaeth i Lafur Cymru 'ar ei lefel isaf' ers 2010

Cyhoeddwyd

Mae arolwg barn wedi awgrymu bod y gefnogaeth i'r blaid Lafur yng Nghymru wedi disgyn i'w lefel isaf ers cyn yr etholiad cyffredinol yn 2010.

Mae ymchwil gan YouGov ar gyfer ITV Cymru yn rhoi pleidlais etholaeth Llafur ar 33%, lawr dau bwynt canran mewn pythefnos.

Er bod y blaid yn parhau "ar y blaen o gryn dipyn" i'r pleidiau eraill, fe fydden nhw'n "bryderus", meddai'r Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd.

Mae'n dweud bod yr arolwg yn awgrymu y bydd Llafur yn cipio 28 o seddi, Plaid Cymru 13, y Ceidwadwyr 10, UKIP saith a'r Democratiaid Rhyddfrydol ddwy.

Ar y bleidlais etholaeth, mae'r data a gasglwyd ar gyfer Arolwg yr Etholiad Cymreig rhwng 19-22 Ebrill yn rhoi Llafur ar 33% (lawr dau bwynt o 7-11 Ebrill).

Roedd Plaid Cymru ar 21% (dim newid), y Ceidwadwyr ar 19% (dim newid) UKIP 15% (lawr dau bwynt) a'r Democratiaid Rhyddfrydol 8% (i fyny dau bwynt) a'r gweddill 3% (dim newid).

Ar gyfer y bleidlais ranbarthol, mae'r ymchwil yn rhoi Llafur ar 29% (lawr dau bwynt), Plaid Cymru 22% (i fyny dau bwynt), Ceidwadwyr 19% (lawr un pwynt), UKIP 15% (lawr un pwynt), y Democratiaid Rhyddfrydol 8% (fyny tri phwynt), y Gwyrddion 4% (dim newid) a'r gweddill 4% (fyny un pwynt).

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r wrthblaid ranedig yn gadael Llafur "ymhell ar y blaen", meddai'r Athro Scully

'Pryderus'

"Mae Llafur yn parhau ar y blaen o gryn dipyn," meddai'r Athro Scully.

"Ond mae'n rhaid eu bod nhw'n bryderus i ryw raddau bod y gefnogaeth wedi mynd i lawr eto: 33% ar y bleidlais etholaeth yw'r lefel isaf i Lafur mewn unrhyw arolwg Cymreig ers etholiad cyffredinol 2010.

"Fe roddodd arolwg tebyg gan YouGov hwyr yn Ebrill 2011 Lafur ar 45% ar y bleidlais etholaeth a 41% ar gyfer y bleidlais rhestr.

"Felly mae Llafur 12 pwynt yn is, ar y ddwy bleidlais, nag yr oedden nhw ar y cyfnod yma cyn etholiad olaf y Cynulliad.

"Os byddai perfformiad Llafur y flwyddyn yma yn disgyn yn is na'r lefel yn yr arolwg barn - rhywbeth sydd wedi digwydd fel arfer yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf - fe allai Llafur gael eu siâr o'r bleidlais waethaf mewn etholiad y Cynulliad."

'Ansefydlog'

Ond fe ychwanegodd yr Athro Roger Scully bod yr "wrthblaid ranedig yn gadael Llafur ymhell ar y blaen".

Dywedodd hefyd y bydda'r canlyniad yn galonogol i Blaid Cymru gan fod yr "arolwg yn eu rhoi yn ail ar y ddwy bleidlais".

Dyma newyddion "eithaf da" i'r Democratiaid Rhyddfrydol, meddai, gan gyfeirio ar y cynnydd yn eu cefnogaeth, ond rhybuddiodd bod y blaid yn parhau mewn safle "hynod o ansefydlog".

Mae'r canfyddiadau yn seiliedig ar arolwg o 1,011 o bobl rhwng 19-22 Ebrill 2016.