Y DJ o Fangor

Cyhoeddwyd

Mae Sasha yn un o'r DJs mwyaf llwyddiannus yn y byd, ac mae bellach yn rhannu ei amser rhwng Efrog Newydd ac Ibiza. Ond ym Mangor cafodd ei eni, ac ym Mhenarlâg, Sir y Fflint, y treuliodd gyfnod o'i blentyndod.

Nos Iau, bydd cymysgiad o gerddoriaeth egsgliwsif gan y DJ yn cael ei chwarae ar raglen Huw Stephens ar BBC Radio Cymru. Cafodd Cymru Fyw sgwrs ag o o'i swyddfa yn Efrog Newydd:

Gig cyntaf ym Mangor

Er i Sasha - neu Alexander Coe - ennill lle mewn ysgol fonedd yn Epsom, gadawodd yn fuan iawn a dychwelyd i fyw i Fangor efo'i dad. Tra'n byw yno, fe ddechreuodd ei ddiddordeb â miwsig.

"Mae'n stori ffantasi braidd," meddai. "Ges i fy ngeni a fy magu yng Nghymru ond pan o'n i tua 10 neu 11 nes i symud 'nôl lawr i ochrau Llundain, cyn dod yn ôl i Fangor pan o'n i tua 16. Roedd fy nhaid a fy nain yn dod o Landudno felly ro'n i'n treulio'r haf yno ac ym Mae Colwyn am flynyddoedd.

"Ro'n i wedi colli diddordeb yn yr ysgol erbyn mynd 'nôl i Fangor ac roedden ni'n mynd i Fanceinion i'r Haçienda fwy neu lai bob wythnos.

"Roedd gan ffrind i mi fflat ym Manceinion ac ro'n i'n gyrru fyny yno bob wythnos. Roedden ni'n mynd i'r Haçienda ar ddydd Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn! Dyna oedd ein bywydau ni am sbel.

"Nes i ddechrau casglu recordiau a chynnal ambell i barti tŷ, cyn cael cwpl o gigs. Rhoddodd y DJ John DaSilva help llaw i fi ar y cychwyn a chyn pen dim roedd pethau'n mynd yn wallgo' ac ro'n i'n mynd ar awyren i lefydd fel Awstralia ac Efrog Newydd. Ro'n i yn y lle iawn ar yr amser iawn.

"Ond roedd y gig cynta' nes i erioed yn Undeb y Myfyrwyr ym Mangor. Dwi'n cofio chwarae miwsig eitha' ofnadwy a meddwl ei fod o'n wych ar y pryd!"

Disgrifiad o’r llun,
Adeilad enwog yr Haçienda ym Manceinion

Ennill ei blwyf

Dechreuodd ar ei waith fel DJ clwb yn yr wythdegau yng nghlwb dawns Shelly's. Yno fe gafodd ryddid i droelli ac i ailwampio traciau dawns y cyfnod.

Ond enillodd enwogrwydd drwy Brydain ac yna ar draws y byd ar ôl symud i glwb dawns enwog Renaissance. Fe dyfodd ei boblogrwydd yno a rhyddhaodd ei albwm gyntaf o sŵn Renaissance gan fod y cyntaf i wneud hynny.

Aeth y DJ - sydd wedi cymysgu traciau i artistiaid fel Pet Shop Boys, Simply Red ac M People - ymlaen i ryddhau Northern Exposure, y gyfres Global Underground, ac Airdrawndagger.

Mae ei gasgliad diweddaraf, Scene Delete, wedi ei ryddhau fel rhan o gyfres Late Night Tales ac fe gyrhaeddodd rif 34 yn y siart Prydeinig ym mis Ebrill.

O siarad am ei gymysgiad i Radio Cymru, meddai: "Clywodd Huw [Stephens] Late Night Tales a'i licio fo'n arw felly mi ofynnodd o i fi roi cymysgiad o gerddoriaeth wnaeth ysbrydoli'r albwm.

"Dydw i ddim yn gwneud lot o stwff radio. Mae'r albym yma'n swnio'n eitha' gwahanol - mae'n fwy sinematig."

Felly oes ganddo awydd i gyfansoddi ar gyfer y sgrin fawr yn y dyfodol?

"Mae'n bendant yn rhywbeth hoffwn i gael mewn iddo fo," meddai. "Dwi wir yn mwynhau cyfansoddi i luniau ond dydw i heb ffeindio'r prosiect iawn eto.

"Dydw i ddim yn meddwl ei fod o'n rywbeth cydwybodol i geisio ehangu fy apêl - dwi wastad wedi cyfansoddi darnau eitha' melodig, ond yn aml iawn maen nhw'n troi allan i fod yn draciau clybio. Mae'n dda ein bod ni wedi ffeindio cartref i'r rhain ar yr albym yma."

Aros ar y brig

Mae'n bwriadu treulio gweddill y flwyddyn yn Ibiza, ar ôl cyfnod yn Los Angeles yn paratoi'r albym ddiweddaraf.

Ond mae'n ddyledus iawn i'w gyfnod yng Nghymru o hyd.

"Mae'r dyddiau cynnar yna o deithio o Fangor i Manceinion wedi fy siapio i.

"Mae'n rhaid eich bod chi wedi gwirioni'n lân efo miwsig, ond hefyd mae'n rhaid i chi allu weithredu fel dyn busnes ar y ffordd hefyd. 'Dych chi'n gweld gymaint o bobl yn teimlo eu bod nhw ar ben y byd, a'r munud nesa' mae'n rhaid iddyn nhw gael seibiant hir ac wedyn mae'n anodd dod yn ôl iddi.

"Dwi'n ddiolchgar iawn mod i wedi cael gyrfa sydd wedi para mor hir, ac mod i dal ddim yn gorfod mynd i chwilio am job go iawn!"