Gyrrwr oedrannus wedi 'disgyn i gysgu' gan ladd dyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Abertawe

Mae dynes oedrannus a laddodd dyn mewn gwrthdrawiad ar ôl iddi ddisgyn i gysgu wrth yrru wedi cael dedfryd o garchar wedi ei ohirio.

Bu farw David England, 67, pan darodd car Margaret Christopher, 81, ei Peugeot 208 ar yr A4519 yng Ngheredigion ym mis Mawrth 2015.

Ddydd Mawrth fe gyfaddefodd Christopher i achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal.

Cafodd ei charcharu am 14 mis, wedi ei ohirio am ddwy flynedd, a'i gwahardd o yrru am ddwy flynedd.

Bu farw Mr England ddau ddiwrnod ar ôl y gwrthdrawiad o anafiadau i'w galon a'i system nerfol ganolog.

Anafiadau

Roedd ei ferch, Rhian, hefyd yn y car ac fe gafodd hi anafiadau i'w braich, penelin, ei phen-glin a bu mewn cadair olwyn am dri mis.

Dywedodd Francis Jones, ar ran yr erlyniad, wrth Lys y Goron Abertawe bod Christopher ar y ffordd o'i chartref yn Banks, Sir Gaerhirfryn, i dŷ ei merch yn Aber Llydan ar y pryd.

Roedd Christopher wedi cael dau seibiant yn barod, gyda'r olaf ym Machynlleth.

Ond wrth iddi nesáu tuag at Aberystwyth ar yr A4159 roedd hi'n teimlo bod angen un arall arni.

Yn ôl Mr Jones, wrth i Christopher agosáu at droad i'r chwith fe aeth ei Vauxhall Astra yn syth mewn i'r Peugeot.

'Risg'

Bu'n rhaid i Mr England a'i ferch gael eu tynnu o'r difrod. Roedd yn gallu siarad gyda'r parafeddygon ar y pryd ond bu farw yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd ddeuddydd yn ddiweddarach.

Doedd gyrwyr eraill ar y ffordd ddim yn credu bod Christopher wedi ceisio mynd rownd y troad ac nid oedd arwydd ei bod wedi ceisio brecio.

Dywedodd y Barnwr Huw Davies wrth Christopher: "Rydych chi'n meddwl eich bod wedi disgyn i gysgu. Does dim unrhyw eglurhad arall am beth ddigwyddodd."

Ychwanegodd ei bod hi wedi cymryd "siawns" drwy yrru cymaint o bellter yn ei hoed.

"Y diwrnod hwnnw," meddai'r Barnwr Davies, "roedd y daith yna'n gofyn gormod o'ch stamina. Ond fe wnaethoch chi gymryd y risg o barhau."