Ysgol cyfrwng Gymraeg newydd: Hysbysiad Statudol

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Penfro

Mae Hysbysiad Statudol wedi ei gyhoeddi ddydd Mawrth yn ymwneud â sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd i ganol a gogledd-orllewin Sir Benfro.

Daw hyn ar ôl i gynghorwyr Sir Benfro bleidleisio yr wythnos ddiwethaf o blaid sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd i blant rhwng 3 ac 16 oed ar Ffordd Llwynhelyg yn Hwlffordd.

Mae'r Hysbysiad hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer cau Ysgol Cymru Glan Cleddau yn y dref fel rhan o'r broses.

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n gwrthwynebu gyflwyno eu safbwyntiau cyn 25 Mai.

Bydd darpariaeth chweched dosbarth cyfrwng Cymraeg yn parhau yn Ysgol y Preseli, Crymych.

Yn wreiddiol, roedd swyddogion y cyngor yn ystyried agor ysgol newydd ar safle ysgol Tasker Millward, ac ar ôl hynny, ar safle presennol Syr Thomas Picton.